Старосно доба

Притужбa M.Б. прoтив Oпстe бoлницe С.В. збoг дискриминaциje пo oснoву стaрoснoг дoбa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-403/2016-02   датум: 20.10.2016.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Б. из С. П. против Опште болнице „С. В.“ С. П. а поводом конкурса за упис на специјализацију. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању запослених Опште болнице „С. В.“ С. П. бр. 5445 од 30….

Опширније →
Притужба И.Д. против ПУ због дискриминације на основу старосног доба у области образовања

  бр. 07-00-359/2015-02 датум: 19.10.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. Д. из Б, због одлуке конкурсне комисије ПУ „Др С. М.“ из Б. и другостепене одлуке Секретаријата за образовање и дечију заштиту Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда да јој се не призна статус редовне студенткиње јер има 37…

Опширније →
Притужба Д.А. против К. банке Б. због дискриминација на основу старосног доба у области пружања услуга

бр. 07-00-299/2015-02   датум: 10.9.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. А. из Б, против К. банке а. д. Б. У притужби је навео да има 77 година и  да је у К. банци – Филијала у Б. хтео да поднесе захтев за кредит намењен корисницима пензије, али да није испуњавао прописани услов…

Опширније →
Притужба Д.К. против РБ К.Л. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-121/15-02  датум: 21.8.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. К. коју је поднела против привредног друштва РБ „К.“ д.о.о. из Л, због дискриминације на основу старосног доба. Подноситељка притужбе је навела да јој је почетком марта 2013. године предложено да се пензионише јер испуњава услове за одлазак у пензију….

Опширније →
Притужба Д.Б. против ДЗ И. због дискриминације на основу старосног доба у области образовања и стручног усавршавања

бр. 07-00-208/2015-02   датум: 31.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. Б. из Б, против Дома здравља „М. – М. П.“ из И. поводом Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених Дома здравља „М. – М.П.“ из И. Током поступка утврђено је да су овим правилником прописани критеријуми за упућивање на специјализацију,…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Р. С. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-193/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П. у име и уз сагласност O. П, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и  старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је П. била запослена у…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Р. С. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-191/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П. у име и уз сагласност Ј. Д, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је Ј. Д. била запослена…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Р. С. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-159/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П.  у име и уз сагласност Љ. М, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и  старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је Љ. М. била…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Републике Србије због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-192/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П. у име и уз сагласност М. Х, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и  старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је М. Х. била…

Опширније →
Притужба против Д.С. због дискриминације на основу чланства у политичкој странци

бр. 07-00-143/2015-02  датум: 24.7.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе политичке странке, Општински одбор у С. против Д. С, државног секретара у Министарству привреде. Притужба је поднета поводом изјава које је Д. С. дао … 2015. године приликом гостовања на РТВ Врање у емисији „Око југа“. У току поступка је утврђено…

Опширније →
back to top