Друга лична својства

490-21 Мишљење поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији

бр. 07-00-333/2021-02  датум:  12. 8. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији. У притужби је наведено да је подноситељ притижбе поднео захтев ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку ради остваривања права на бесплатну паркинг карту за особе…

Опширније →
229-21 Притужба због дискриминације у области здравствне заштите на основу личног својства здравствено стање

бр. 07-00-223/2021-02  датум: 4.8.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе A.A. коју је поднела против Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), Комисије, на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је између осталог навела да као тежак системски болесник од фебруара 2012. године, до данас прима биолошку терапију у Београду на Институту за…

Опширније →
1123-20 Притужба против послодавца због дискриминације на основу пола и здравственог стања

бр. 07-00-573/2020-02  датум: 19.7. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела AA против послодавца BB, због дискриминације на основу пола и здравственог стања. У притужби наводи да je код послодавца запослена од јуна 2020. године на радном месту продавца, да јој плата по уговору о раду износи 33.000…

Опширније →
236-21 Притужба против авио компанија због виктимизације

бр. 07-00-222/2019-02 датум: 18.6.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА, поднео против авио компанија Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines АG и Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, све три чланице „Lufthansa групе“, због виктимизације. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је против авио компаније Swiss International Airlines LTD,…

Опширније →
974-20 Притужба против Дома здравља због дискриминације на основу здравственог стања

07-00-418/2020-02 датум: 12.4.2021.                                             МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA из Вршца, поднела против Дома здравља у Вршцу – Служба медицине рада, због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да јој је за потребе уписа у средњу медицинску школу, смер медицинска сестра –…

Опширније →
1238-19 Утврђено дискриминаторно поступање по основу личног својства – чланства у спортској организацији

бр. 07-00-682/2019-02  датум: 12. 2. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео адвокат АА из Ниша, у име и уз сагласност Спортског удружења „…“ из Ниша, против Спортског клуба „…“ из Ниша, због дискриминације по основу личног својства – чланства у спортској организацији. У притужби је, између осталог,…

Опширније →
109-21 Мишљење поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса

бр. 07-00-119/2021-02  датум: 24. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је, између осталог, наведено да је град Београд усвајањем Одлуке о приступању града Београда Удружењу „Покрета за децу три плус“ из Чачка дискриминисао…

Опширније →
1146-20 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив пoслoдaвцa збoг дискриминaциje нa oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-593/2020-02  датум: 14.5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из З. против Б. Б., због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је навела да је запослена у Б. Б. и да је до операције коју је имала 2012. године, радила је на радном месту спремачица, а…

Опширније →
101-21 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa збoг дискриминaциje нa oснoву прeбивaлиштa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-109/2021-02  датум: 6. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе којом се обратио А. А. против Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, због дискриминације на основу пребивалишта. У притужби је наведено да је Покрајински секретаријат расписао Оглас за постављање сталних судских преводилаца и судских…

Опширније →
29-20 Притужба АА против ББ због дискриминације на основу имовног стања

бр. 07-00-20/2020-02  датум: 25. 3. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом три притужбе коју је поднела А. А. из А, у своје име и име својих малолетних синова Б.А. и В.А., против ОШ „Чех Карољ“ у Ади, директорке и психолошкиње школе, због дискриминације на основу имовног стања и брачног и породичног…

Опширније →
back to top