Ознака: Рaд и зaпoшљaвaњe

Притужба oргaнизaциje Л. прoтив Д. д. o. o. збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлнe oриjeнтaциjе у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-734/2013-02 датум: 30. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужбама организације за лезбејска људска права „Л.“ из Б, које су у име и уз сагласност М. Р. из Б, поднете против Д. д.о.о. Б. и водитељке продаје М. Б, поводом тврдње М. Р. да га је послодавац отпустио због…

Опширније →
Притужбa С. Н. прoтив E. ц. д.o.o. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-868/2013-02 датум: 4. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Н. из В, против Е.С. д.о.о. В. и Н. И, технолога одржавања контролних уређаја у процесу производње у Е.С. д.o.o. В. Подноситељка притужбе је оперисала вратну дискусхернију, утврђен јој је први степен тешкоћа и препрека…

Опширније →
Притужбa зaпoслeнoг A. A. прoтив пoслoдaвцa PWW збoг дискриминaциje нa oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти рaдa

бр. 07-00-729/2013-02 датум: 21. 3. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из М. која је поднета против привредног друштва „PWW“ д. о. о. Н, огранка у В. П. због понашања директора М. М. и других запослених према њему. У притужби је наведено да га директор М. М. назива…

Опширније →
Притужбa нeвлaдинe oргaнизaциje M. Ж. П. Н. прoтив бaнкe збoг вишeструкe дискриминaциje у oблaсти зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-33/2014-02 датум: 10. 3. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела „М. ж. п. н.“ против Б. И. а. д. Б, због формулара за запослење који је постављен на интернет презентацији банке, с обзиром да се поједина питања у овом формулару односе на осетљиве податке и лична…

Опширније →
Притужба M. Л. прoтив П. бaнкe збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-625/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео М. Л. против П. банке Б. због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. Подносилац притужбе је навео да је експозитура у којој је радио затворена и да су сви остали запослени премештени на рад у…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje M. ж. п. н. прoтив приврeднoг друштва Ц. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-624/2013-02 датум: 23. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. ж. п. н. против привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, због упитника за запослење који је постављен на интернет презентацији овог друштва, с обзиром да се поједина питања у овом упитнику односе на…

Опширније →
Притужба M. Ђ. прoтив Дoмa здрaвљa С. збoг дискриминaциje пo oснoву стaрoснoг дoбa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-614/2013-02 датум: 23. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Ђ. из С, против послодавца Дома здравља С, а поводом конкурса за упис на специјализацију и ужу специјализацију. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању прописани критеријуми за упућивање на специјализацију и ужу специјализацију, и…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje M. ж. п. д. прoтив приврeднoг друштва M. с. г. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања

дел. бр. 07-00-606/2013-01 датум: 17. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. ж. п. д, против привредног друштва М. с. г. из Б, због упитника за запослење који је постављен на интернет презентацији овог привредног друштва, а у којем су постављена питања која су недозвољена, јер…

Опширније →
Притужба Г. Б. прoтив ГСП Бeoгрaд збoг дискриминaциje на oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-526/2013-02 датум: 2. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Г. Б. из Б, против Градског саобраћајног предузећа „Београд“ због дискриминације у области рада. Г. Б. се пријавио на конкурс који је објавио ГСП „Београд“ и доставио неопходну документацију за радно место контролора возних исправа у…

Опширније →
Притужбa УГ прoтив Б. З. збoг дискриминaциje пo oснoву пoлa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-582/2013-02 датум: 20. 11. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења грађанки „Ж. п.“ из Н, против Б. З, предузетника, власника Угоститељско трговинске радње „Е. п. ц.“ у Н, поводом објављивања огласа за посао у овом угоститељско – трговинском објекту. Утврђено је да су огласом за посао који гласи:…

Опширније →
back to top