Ознака: Рaд и зaпoшљaвaњe

Притужба Д. У. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-301/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. У. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба Д. Г. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-369/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Д. Г. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба Ч. Ј. против Н. д.о.о. због дискриминације по основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-361/2014-02 датум: 11. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби Ч. Ј. из П, коју је поднео против привредног друштва „Н.“ а.д. Н. С. У притужби је наведено да му је решењем Националне службе за запошљавање утврђен статус особе са инвалидитетом. Премештен је на друго радно место у Дирекцију…

Опширније →
Притужба М. против привредног друштва И. због дискриминације по основу пола, брачног и породичног статуса и изгледа у области рада и запошљавања

бр. 07-00-420/2014-02 датум: 3. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелa М. ж. п. н. из Б. против привредног друштва „I. z.“ д.о.о. Ј, због онлајн формулара за запослење који је постављен на сајту овог привредног друштва. Поједина питања у упитнику односе се на осетљиве податке и…

Опширније →
Притужба Т. П. против A. t. доо Д. због дискриминације на основу пола у области рада и запошљавања

бр. 07-00-238/2014-02 датум: 26. 9. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Т. П. из Б, против привредног друштва „A. t.“ д. о. о. Д. У притужби је навела да је одмах након повратка са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета 22. априла 2014. године, послодавац обавестио…

Опширније →
Притужба Љ.С, М.В, Д.М и М.Г, против општине Кикинда због дискриминације по основу политичког опредељења у области рада и запошљавања

бр. 07-00-127/2014-02 датум: 4. 9. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе oрганизацијe „Ц. п. з.“ из К. у име и уз сагласност Љ. С, М. В, Д. М. и М. Г. из К. против Општинске управе општине Кикинда, П. М, председника општине Кикинда и Љ. С, начелника Општинске управе општине…

Опширније →
Притужба К. Ј. против привредног друштва Р. због дискриминације по основу пола у области рада и запошљавања

бр. 07-00-216/2014-02 датум: 4. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби коју je у име К. Ј. из Б, поднелa адвокаткиња М. Х. Р. против привредног друштва „Р.“ д.о.о. из Б, због дискриминације на основу пола, приликом наводног преузимања запослених из „А. Д.“ д.о.о. из Б. Подноситељка притужбе је навела…

Опширније →
Притужба Удружења жена Ф. против привредног друштва А. због дискриминације по више основа у области рада и запошљавања

бр. 07-00-130/2014-02 датум: 9. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелo Удружење жена Ф. из С. П. против привредног друштва „А.“ а.д. Б, због онлајн формулара за запослење који је постављен на сајту овог привредног друштва, с обзиром да се поједина питања односе на осетљиве податке и…

Опширније →
Притужба организација П. и Ж.п. против угоститељске радње М. због дискриминације по основу националне припадности у области рада и запошљавања

бр. 07-00-726/2013-02 датум: 19. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднеле организације П. из Б. и Ж. П. из Н, против угоститељске радње М. Р. из Н, чији је власник Љ. С. Притужба је поднета након што је организација П. спровела ситуационо тестирање дискриминације приликом заснивања радног…

Опширније →
Притужба M. Р. прoтив Aгeнциje зa лeкoвe и мeд. срeдствa Србиje збoг дискриминaциje пo oснoву породичног стaтусa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-44/2014-02 датум: 12. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa М. Р. из Б. против Агенције за лекове и медицинска средства Србије, због прописивања мерила за учешће у добити Агенције, којим су од права на учешће у добити изузети запослени који су били одсутни са рада…

Опширније →
back to top