IPA 2011

„Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“, projekat IPA 2011
Tokom 2010. godine, u procesu programiranja IPA za 2011. godinu, tadašnje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podnelo je predlog projekta koji je kao korisnika projekta uključivao i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ovaj projekat sada vodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava.
Aktivnosti na ovom projektu IPA započele su sredinom 2012. godine, izborom konzorcijuma koji će sprovoditi projekat. Projektom su predviđene raznovrsne aktivnosti Poverenika na polju podizanja svesti građana Srbije u borbi protiv diskriminacije, kao i jačanje kapaciteta Poverenika kroz tehničku podršku u vidu nabavke opreme za Stručnu službu Poverenika. Uz podršku projekta potpisan je Protokol o saradnji između Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Stalne konferencije gradova i opština i jedanaest jedinica lokalne samouprave. U dvogodišnjem periodu realizovano je više aktivnosti koje su uključivale predstavnike odabranih samouprava iz Bora, Ivanjice, Jagodine, Kosjerića, Leskovca, Loznice, Novog Pazara, Odžaka, Prijepolja, Vranja i Žitišta.
U cilju veće dostupnosti građanima u jedinicama lokalne samouprave, Poverenik je pripremio više publikacija na jezicima nacionalnih manjina. Skraćeni izveštaj Poverenika za 2012. godinu objavljen je na albanskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom i romskom jeziku. Osim toga, informativna brošura „Ravnopravnost naše pravo i naša odgovornost” i obrazac pritužbe za pokretanje postupka pred Poverenikom prevedeni su na albanski, bugarski, češki, mađarski, makedonski, slovački, rusinski, rumunski i romski jezik.

Radionica o indikatorima ljudskih prava

  U Centru ”Sava” otvorena je dvodnevna radionica „Upotreba indikatora za sprovođenje i procenu stanja ljudskih prava”, na kojoj je istaknut značaj indikatora u oblasti ljudskih prava, i činjenica da postavljanje ciljeva i izrada indikatora moraju biti u skladu sa prihvaćenim normama međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Poverenica Nevena Petrušić je, govoreći na radionici,…

Opširnije →
Unapređenje nastavnih planova i programa u centrima za obuku policije

U Centru za osnovnu policijsku obuku i Uprave MUP za stručno osposobljavanje i usavršavanje u Sremskoj Kamenici, održana je dvodnevna napredna obuka u oblasti antidiskriminacije. O ovim temama govorile su ekspertkinje IPA Projekta Mirjana Dokmanović, Vesna Nikolić i Zorica Mršević, kao i Golub Gačević iz Direkcije policije i Sretko Pjanović, čelnik Policijske uprave Beograda. Poverenica…

Opširnije →
Sastanak sa predstavnicama MUP-a

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić sastala se sa Biljanom Puškar, načelnicom Centra za osnovnu policijsku obuku, Snežanom Novović iz Uprave za stručno obrazovanje MUP-a i ekspertkinjama Vesnom Nikolić i Mirjanom Dokmanović. Na sastanku se razgovaralo o integrisanju tema iz oblasti antidiskriminacije u nastavni program Centra za osnovnu policijsku obuku kako bi obuka pripadnika MUP-a…

Opširnije →
MUP u prevenciji i borbi protiv diskriminacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić govorila o pojmu i mehanizmima zaštite od diskriminacije na seminaru „Ministarstvo unutrašnjih poslova u prevenciji i borbi protiv diskriminacije”. Seminar je održan u Narodnoj skupštini, u okviru IPA projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika” koji se finansira iz sredstava Evropske unije i realizuje u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i…

Opširnije →
Završena specijalizovana obuka „Medijacija u slučajevima diskriminacije“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić uručila je sertifikate polaznicima/ama specijalizovane obuke „Medijacija u slučajevima diskriminacije”, tokom koje je 14 polaznika/ca obuke iz 10 gradova u Srbiji steklo znanja i veštine za uspešnu primenu novog modela medijacije u okviru službe Poverenika. Učesnicima/ama posebno je ukazano na specifičnosti postupka medijacije u slučajevima diskriminacije, koje uključuju poseban…

Opširnije →
Specijalizovana obuka “Medijacija u slučajevima diskriminacije”

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je specijalizovanu obuku „Medijacija u slučajevima diskriminacije”, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta „Sprovođenje antidiskriminacione politike u Srbiji” (IPA 2011). Tokom prvog dela obuke, u periodu od 6. do 8. marta, polaznici/e imali/e su priliku da steknu dodatna znanja o ulozi i nadležnostima Poverenika…

Opširnije →
Sastanak sa rukovodiocem IPA projekta

  Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić, održala je danas sastanak sa Đanfrankom Deramom, rukovodiocem IPA 2011 projekta “Implementacija antidiskriminacionih politika u Srbiji”. Na sastanku je razgovarano o utvrđenim ciljevima projekta koji se odnose na Poverenika kao korisnika tih aktivnosti, o načinima realizacije i mnogim drugim tekućim i strateškim pitanjima čiji će pojedini odgovori biti…

Opširnije →
back to top