Radionica o indikatorima ljudskih prava

 

U Centru ”Sava” otvorena je dvodnevna radionica „Upotreba indikatora za sprovođenje i procenu stanja ljudskih prava”, na kojoj je istaknut značaj indikatora u oblasti ljudskih prava, i činjenica da postavljanje ciljeva i izrada indikatora moraju biti u skladu sa prihvaćenim normama međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava.
Poverenica Nevena Petrušić je, govoreći na radionici, ukazala na potrebu da se obezbedi sistem koji će dati kompleksnu sliku stanja u oblasti ljudskih prava. Đanfranko D’Eramo, vođa EU projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji” osvrnuo se na relevantnost indikatora odnosno kreiranje javnih politika u cilju sprovođenja zakona u oblasti ljudskih prava. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je istakla da će, bez adekvatnih podataka i odgovarajućih metoda merenja, biti teško ispuniti obaveze koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih instrumenata u oblasti ljudskih prava, započinjanjem pregovora o pristupanju EU u poglavljima 23. i 24, kao i usvajanjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije.
Na radionici su govorili i Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku, koji je naglasio da je moguće pilotiranje merenja indikatora u oblasti ljudskih prava, i Marija Rauš, savetnica za ljudska prava u Kancelariji visokog komesara za ljudska prava UN u Srbiji, koja je pohvalila napore Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarije za ljudska i manjinska prava u ovoj oblasti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top