Sastanak sa predstavnicama MUP-a

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić sastala se sa Biljanom Puškar, načelnicom Centra za osnovnu policijsku obuku, Snežanom Novović iz Uprave za stručno obrazovanje MUP-a i ekspertkinjama Vesnom Nikolić i Mirjanom Dokmanović. Na sastanku se razgovaralo o integrisanju tema iz oblasti antidiskriminacije u nastavni program Centra za osnovnu policijsku obuku kako bi obuka pripadnika MUP-a omogućila razvijanje profesionalnih kompetencija za rad sa osetljivim društvenim grupama i u situacijama diskriminacije. Poverenica će učestvovati u ovom procesu kroz predavanja, preporuke i ukazivanja na primere iz prakse, studije slučaja i vežbe. Ove aktivnosti sprovode se u okviru IPA projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika”, koji finansira Evropska komisija.

Print Friendly, PDF & Email
back to top