Specijalizovana obuka “Medijacija u slučajevima diskriminacije”

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je specijalizovanu obuku „Medijacija u slučajevima diskriminacije”, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta „Sprovođenje antidiskriminacione politike u Srbiji” (IPA 2011).

Tokom prvog dela obuke, u periodu od 6. do 8. marta, polaznici/e imali/e su priliku da steknu dodatna znanja o ulozi i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, fazama i koracima u postupanju pred Poverenikom, izboru i ulozi medijatora, DIV modelu, restorativnoj pravdi, disbalansu moći i dr. Radne sesije vodio je edukativni tim koji čine Dragana Ćuk Milankov, Tamara Džamonja Ignjatović, Vera Despotović Stanarević i Vladan Jovanović, kao i pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker.

Po završetku drugog dela specijalizovane obuke, najuspešniji polaznici/e biće predloženi/e za jedinstvenu Listu medijatora/ki Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji/e će učestvovati u mirnom rešavanju slučajeva diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top