Završena specijalizovana obuka „Medijacija u slučajevima diskriminacije“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić uručila je sertifikate polaznicima/ama specijalizovane obuke „Medijacija u slučajevima diskriminacije”, tokom koje je 14 polaznika/ca obuke iz 10 gradova u Srbiji steklo znanja i veštine za uspešnu primenu novog modela medijacije u okviru službe Poverenika. Učesnicima/ama posebno je ukazano na specifičnosti postupka medijacije u slučajevima diskriminacije, koje uključuju poseban odnos moći između žrtve i učinioca, opasnosti od sekundarne viktimizacije, kao i značajnu ulogu medijatora tokom čitavog procesa. Osim toga, kroz simulaciju procesa medijacije imali su priliku da steknu dodatna znanja o procesu pregovaranja i građenju sporazuma, dolasku do restorativnog ishoda i formulisanju sporazuma, kao i o dosadašnjim iskustvima u alternativnom rešavanju problema i medijaciji u oblasti diskriminacije.

Specijalizovana obuka sprovedena je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji u okviru projekta „Sprovođenje antidiskriminacione politike u Srbiji” (IPA 2011), a u cilju razvoja medijacije kao načina postupanja po pritužbama zbog diskriminacije podnetim Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Po završetku procesa evaluacije i odabira kandidata/kinja koji/e su pokazali najbolje rezultate tokom specijalizovane obuke, institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti napraviće jedinstveni spisak medijatora/ki, koji/e će učestvovati u mirnom rešavanju slučajeva diskriminacije.

Izjavu poverenice povodom završetka specijalizovane obuke možete pogledati na zvaničnom You Tube kanalu Poverenika.

Print Friendly, PDF & Email
back to top