Invaliditet

Pritužba D. S. protiiv kazneno popravnog doma u S.M. na osnovu invaliditeta u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-122/2015-02  datum: 27.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi D. S. protiv Kazneno-popravnog zavoda u S. M, u kojem se nalazi na izdržavanju kazne zatvora. U pritužbi je navedeno da se više puta prijavio da bude radno angažovan u Kazneno-popravnom zavodu na poslovima izrade koverti, ali da ga je stručni tim…

Opširnije →
Pritužba M.R. protiv SB S. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti zdravstva

br. 07-00-65/2015-02    datum: 17.6.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. R. iz S, koju je podneo i ime maloletnog sina, D. R, osobe sa invaliditetom, protiv Specijalne bolnice „S”. U pritužbi je navedeno da je D. R. boravio u ovoj bolnici od 25. do 29. decembra 2014. godine, ali da…

Opširnije →
Pritužba N.P. protiv OŠ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-44/2015-02    datum: 20.4.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe maloletne N. P, koju je podneo njen otac J. P, protiv opštine S. P. U pritužbi je navedeno da je N. P. učenica OŠ „H. I. M.” iz S. P, da je slepa, da joj nije obezbeđen prevoz do škole, kao…

Opširnije →
Pritužba M. N. protiv Sekretarijata za obrazovanje zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-330/2014-02 datum: 2. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. N. iz B, majka maloletnog L. R, protiv Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu grada B. U pritužbi je navedeno da Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu grada B. nije obezbedio sredstva za finansiranje ličnog…

Opširnije →
Pritužba A. B. i G. A. H. protiv Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti socijalne zaštite

br. 07-00-290/2014-02 datum: 5. 2. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. B. i G. A. H, koje su podneta protiv Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje u Rakovici. U pritužbi je navedeno da je A. u februaru 2014. godine GCSR Rakovica postavio privremenu starateljku u postupku lišenja…

Opširnije →
Pritužba OCD protiv GC za socijalni rad zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti porodičnih odnosa

br. 07-00-349/2013-02 datum: 5. 2. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom Srbije „…I. K.”, koja je podneta u ime i uz saglasnost R. M, protiv Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Odeljenje u Z. U pritužbi je navedeno da je…

Opširnije →
Pritužba S. S. protiv banke P. Š. zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-471/2014-02 datum: 26. 1. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S. S. iz sela O, koju je njegovo ime i uz saglasnost podneo sin B. S, protiv Banke P. Š. a. d. B. U pritužbi je navedeno da S. S. ima multiplu sklerozu i da je osoba sa invaliditetom…

Opširnije →
Pritužba D. T. protiv Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstva

br. 07-00-437/2014-02 datum: 29. 12. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. T.1, koju je podneo njen staratelj D. T.2, protiv Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije zbog odbijanja Klinike da zakaže pregled D. T.1 isključivo zbog njenog invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je 22. jula 2014….

Opširnije →
Pritužba M. M. protiv voditelja M. M. zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti javnog informisanja

br. 07-00-428/2014-02 datum: 17. 12. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. M. iz N. S, koju je izjavila protiv M. M, voditelja emisije „U. d”. U pritužbi je navela da se sa M. M. dogovorila da će je 24. septembra 2014. godine pozvati i uživo uključiti u program, kako…

Opširnije →
Pritužba I. S. protiv N. d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-372/2013-02 datum: 11. 12. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi I. S. iz O, koju je podneo protiv privrednog društva „N.” a.d. N. S. U pritužbi je navedeno da mu je rešenjem Nacionalne službe za zapošljavanje utvrđen status osobe sa invaliditetom. Premešten je na drugo radno mesto u Direkciju…

Opširnije →
back to top