797-21 Mišljenje sa preporukom – Udruženje AA protiv BB i voditeljke VV

br. 07-00-627/2021-02 datum: 24.1.2022.

 

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA protiv BB i voditeljke VV, povodom emisije „…“, koja je emitovana 26. oktobra 2021. godine. U pritužbi je navedeno da je voditeljka, tokom emisije „…“, između ostalog izjavila: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je u najmanjem procentu obolela…imamo Rome, moramo da vidimo sa tim DNK, oni su bili i kad je bio lockdown, oni su bili na ulici, kad smo mi prskali flaše mleka asepsolom, oni su jeli i pipali kvake, o pranju ruku i maskama dalje neću da pričam, u njihovom DNK se nalazi nešto vrlo otporno, to treba da …“. U izjašnjenju BB i voditeljke VV između ostalog je navedeno da iskreno i duboko žale ukoliko se neko od pripadnika romske nacionalne manjine osetio diskriminisanim ili uvređenim sadržajem predmetne emisije, da ova televizija ne podržava diskriminaciju, te da je nebrojeno puta proizvela i emitovala zasebne emisije posvećene isključivo afirmaciji romske nacionalne manjine. U toku postupka utvrđeno je da citirana izjava voditeljke VV predstavlja diskriminatorni akt kojem posebnu težinu daje činjenica da je izvršen putem sredstava javniog informisanja. Poverenik je ukazao da ne postoje relevantna naučna istraživanja koja potkrepljuju tvrdnju da oboljevanje od Korona virusa može da se dovede u bilo kakvu korelaciju sa rasom ili nacionalnom pripadnošću pojedinca. Istovremeno, kroz reči da Romi ne peru ruke te da jedu i pipaju kvake, otvoreno se promovišu ponižavajući stereotipi koji se odnose na nizak stepen higijenskih navika romske populacije. Štetne posledice ovakve izjave su višestruke, jer sa jedne strane mogu stvoriti pogrešno uverenje kod pripadnika Romske populacije o genetskoj superiornosti te da ne postoji potreba da se pridržavaju epidemioloških mera, dok se sa druge strane ponavljanjem uvredljivih generalizacija narušava dostojanstvo čitave manjinske grupe. Poverenik je utvrdio da je na ovaj način povređeno dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, čime su prekršene odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 

  1. TOK POSTUPKA

 

  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbu Udruženja građana AA, protiv BB i VV, voditeljke emisije „…“.

 

  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

 

– da su komentari voditeljke i njenih sagovornika koji se tiču romske zajednice, izrečeni u emisiji „…“ emitovanoj 26. oktobra 2021. godine, u suprotnosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakona o elektronskim medijima i Zakonika o krivičnom postupku;

 

– da je voditeljka, podstičući i svoje sagovornike, u pomenutoj emisiji iznela sledeće rasističke i fašistike izjave o romskoj zajednici: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je u najmanjem procentu obolela…imamo Rome, moramo da vidimo sa tim DNK, oni su bili i kad je bio lockdown, oni su bili na ulici, kad smo mi prskali flaše mleka asepsolom, oni su jeli i pipali kvake, o pranju ruku i maskama dalje neću da pričam, u njihovom DNK se nalazi nešto vrlo otporno, to treba da …“;

 

– da je sagovornica izjavila sledeće: „Apsolutno je to ono što može da dovede do nekog leka ili nekog traga, upravo ta genetska modifikacija koja se nalazi u određenom genu ili određenoj krvnoj grupi, tako da…“, te da je voditeljka, kroz smeh izjavila: „aaa sad idemo ka Hitleru, sad idemo ka superiornoj rasi“, dok je drugi sagovornik izjavio: „Mi se bavimo samo kupanjem, hahaha.“;

 

– na osnovu kog priznatog i sprovedenog istraživanja voditeljka iznosi ovakve diskriminatorne stavove? Kako može da iznosi stav da Romi i Romkinje imaju drugačiji DNK od ostalog stanovništva? Ceo svet se bori protiv epidemije izazvane Korona virusom, a voditeljka iznosi stav da je romska zajednica otporna na Kovid, prožimajući Hitlerovo postupanje za vreme Drugog svetskog rata kroz svoj razgovor, i podsećajući time romsku zajednicu na najtužniji period – period genocida nad Romima za vreme Drugog svetskog rata;

 

– da je u ovom slučaju voditeljka prekršila odredbe Zakona o elektronskim medijima pružajući medijsku uslugu, a ne poštujući ljudska prava, a naročito dostojanstvo ličnosti romske zajednice, navodeći pored navedenog da ne vode računa o higijeni, što predstavlja i prikazuje ponižavajuće postupanje prema romskoj zajednici;

– da iznete informacije podstiču na diskriminaciju, mržnju i nasilje zbog nacionalne pripadnosti, boje kože, zdravstvenog stanja, imovnog stanja, i ostalog što predstavlja govor mržnje;

– da je prekršeno osnovno načelo zabrane diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, te da je na ovaj način cela romska zajednica stavljena u neravnopravan položaj, te da je izazivanjem i podsticanjem neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti po osnovu nacionalne i rasne pripadnosti putem javnih glasila načinjen teški oblik diskriminacije;

– da je u pitanju emisija sa nacionalnom frekvencijom koja utiče na mišljenje javnog mnjenja, da je citiranim izjavama i polemikom voditeljka većala etničku distancu prema romskoj zajednici u Srbiji, te da se takvim postupanjem jača nacistički narativ u javnom diskursu;

– da je Republika Srbija potpisnica svih međunarodnih deklaracija protiv fašizma, te da ima zakonodavstvo koje prihvata sve različitosti bez stereotipa i predrasuda;

– da Republika Srbija ne prihvata fašističke izjave voditeljke i sagovornika iz Instituta GG. Istovremeno, romska zajednica jednako učestvuje u finansiranju televizija sa nacionalnom frekvencijom kao i ostali građani;

– da se postavlja pitanje čiji je interes jačanje fašizma, rasizma i etničke netrpeljivosti u Srbiji, te zbog čega BB izveštava na rasistički način o najvećoj nacionalnoj manjini u Srbiji i Evropi;

– da su ovakve izjave jedne voditeljke na televiziji sa nacionalnom frekvencijom nedopustive, s obzirom na činjenicu kakav uticaj imaju, te da ovo nije prvi put da BB rasistički i netačno informiše o romskoj zajednici;

– da je AA pre sedam meseci dostavio BB pismo o nepristrasnosti prilikom izveštavanja i tačnom informisanju javnosti koje obezbeđenje televizije nije prihvatilo, zbog čega je kasnije poslato na istu adresu putem elektronske pošte, ali da odgovora nije bilo.

  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje BB i VV, voditeljke emisije „…“.

 

  • U izjašnjenju na pritužbu, između ostalog, navedeno je:

 

– da BB i VV, voditeljka emisije „…“ iskreno i duboko žale ukoliko se neko od pripadnika romske nacionalne manjine osetio diskriminisanim ili uvređenim sadržajem predmetne emisije;

 

– da BB ne podržava diskriminaciju bilo koje vrste i po bilo kom osnovu, niti je manir da takvu vrstu ponašanja preduzima;

 

– da je BB nebrojeno puta emitovala sadržaj u sklopu svojih emisija, te proizvela i emitovala zasebne emisije posvećene isključivo afirmaciji romske nacionalne manjine. Emisije su dostupne na Youtube kanalima, a neke od njih su: „…“, emitovana 31.1.2021. godine, voditeljke VV, pod nazivom „…“; „…“, emitovano 30.8.2021. godine, pod nazivom „…“; Gostovanje predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u centralnim vestima BB; … (27.12.2017. godine);

 

– da na Youtube kanalima u vlasništvu BB postoje i brojne druge emisije, prethodno emitovane na TV kanalu „“, sa pokrivenošću na teritoriji cele Republike Srbije, a na temu poboljšanja položaja romske nacionalne manjine, njihovih prava i integracije;

 

– da su pripadnici romske nacionalne manjine česti gosti u svim emisijama koje se emituju na BB i to kako u emisijama političkog političkog i informativnog karaktera, tako i u zabavnim i kulturno – umetničkim emisijama, a što predstavlja opšte poznatu činjenicu s obzirom na javno emitovanje programa;

 

– da su shodno navedenom vrlo iznenađeni pritužbom, a naročito njenim agresivnim i uvredljivim narativom;

 

– da označavanje voditeljke VV kao naciste i fašiste smatraju izuzetno neprimerenim i uvredljivim, naročito jer se radi o osobi koja se lično i profesionalne zalaže za afirmaciju romske nacionalne manjine i koju takvi navodi veoma pogađaju;

 

– da je AA otišao korak dalje te da je na svojoj Facebook stranici objavio i video snimak koji je sadržao fotografiju VV sa umetnutom crvenom trakom na ruci i kukastim krstom, kao i natpisom HITLER? Snimak i fotografija su naknadno uklonjeni, ali ne pre nego što ga je video veliki broj ljudi i pre nego što je preuzet screenshot navedene izjave;

 

– da ne samo da je AA izneo niz uvredljivih i potpuno neosnovanih tvrdnji u pritužbi podnetoj Povereniku, već je i u javnosti označio voditeljku VV kao nacistu i fašistu čime joj je ugrozio duševni mir i bezbednost, označivši je kao pripadnika ideologije u ime koje su izvršena brojna zlodela nad, kako Srbima i Romima, tako i pripadnicima drugih naroda;

 

– da u pogledu samog činjeničnog stanja navedenog u pritužbi ističu da je voditeljka bila prekinuta u svom izlaganju od strane sagovornika i nije završila rečenicu koju je započela, što se vidi i u transkriptu dostavljenom u pritužbi, čime je njeno izlaganje izvučeno iz konteksta;

 

– da se drugi deo transkripta uopšte ne odnosi na romsku nacionalnu manjinu već na naučnu tezu da su neki ljudi, ili moguće neke grupe ljudi ili rase, genetski otpornije na virus Sars Kov 2 i da u toj genetskoj modifikaciji ili specifičnosti, treba tražiti lek protiv bolesti Kovid 19, dok je nakon toga usledio komentar voditeljke o mogućoj imunološki superiornoj rasi i ironično povezivanje ideje o superiornoj rasi sa idejama Hitlerove Nemačke;

 

– da je teza emisije bazirana na brojnim novinskim člancima koji obrađuju ovu materiju, navodeći linkove za novinske članke;

 

– da su kao znak dobre volje poštovanja integriteta romske nacionalne manjine, iako ne smatraju da je izvršena diskriminacija po bilo kom osnovu, spremni da uklone snimak predmetne emisije sa Youtube kanala.

 

1.5. U prilogu pritužbe dostavljena je fotografija VV sa trakom na ruci i kukastim krstom, uz natpis – HITLER?

 

 

 

  1. ČINjENIČNO STANjE

 

2.1.    U toku postupka izvršen je uvid u emisiju „…“ emitovanu 26. oktobra 2021. godine i utvrđeno je da je DD iz Instituta GG izjavila sledeće: „Vidim izlazak iz svega ovoga u samo u dva pravca. Ja sam čak na početku pandemije …. rekla sam da će Korona uspeti ono što Hitler nije uspeo odnosno da napravi jednu superiornu rasu odnosno očekujem ili da svi obolimo ili da svi budemo vakcinisani, nekako dođemo u kontakt sa Koronom i da nastavimo da živimo sa tim … pošto zaista verujem stručnjacima, prvenstveno domaćim, ali i svetskim, postoji jedna opcija a to je da se dobro ispitaju DNK ljudi koji nisu oboleli od Korone. Vi imate suprugu koja je obolela i supruga koji nije. I obrnuto. Znači oni žive zajedno.“ Na navedeno je voditeljka VV izjavila: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je u najmanjem procentu obolela…imamo Rome, dakle moramo da vidimo sa tim DNK, oni su bili i kad je bio lockdown, oni su bili i na ulici, kad smo mi prskali flašu mleka asepsolom, oni su jeli i pipali kvake, o pranju ruku i maskama dalje neću ni da pričam, u njihovom DNK se nalazi nešto vrlo otporno, to treba da …“, nakon čega je DD izjavila sledeće: „Apsolutno je to ono što može da dovede do nekog leka ili nekog traga, upravo ta genetska modifikacija koja se nalazi u određenom genu i možda čak određenoj krvnoj grupi, tako da…“, a voditeljka je navela: „a sad idemo ka Hitleru, sad idemo ka superiornoj rasi“.

 

 

 

 

 

  1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe i iz izjašnjenja, kao i izjave voditeljke VV, u emisiji „…”, objavljenoj 26. oktobra 2021. godine.

 

Pravni okvir

 

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti je da postupa po pritužbama zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima i izriče mere u skladu sa članom 40. ovog zakona.

3.2. Ustav Republike Srbije[3] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ustav Republike Srbije jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje[4] i propisuje da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to, pored ostalog, neophodno i radi zaštite prava i ugleda drugih.[5] Takođe, članom 76. Ustava Republike Srbije pripadnicima nacionalnih manjina garantovana je ravnopravnost pred zakonom i zabranjena je svaka diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini, dok je članom 81. propisano da Republika Srbija podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji.

3.3. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda[6], odredbom člana 14. zabranjuje diskriminaciju i propisuje da se uživanje prava i sloboda propisanih u ovoj konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

 

3.4. Prema odredbama Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, zaštita nacionalnih manjina i prava i sloboda pripadnika tih manjina sastavni je deo međunarodne zaštite ljudskih prava,[7] a strane ugovornice se obavezuju da će pripadnicima nacionalnih manjina garantovati ravnopravnost pred zakonom i jednaku zakonsku zaštitu. U tom smislu zabranjena je bilo kakva diskriminacija na osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini.[8]

 

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[9], kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantna je i odredba  člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije kojom je između ostalog zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

 

3.6. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina[10] zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na nacionalnoj, etničkoj, rasnoj, jezičkoj, verskoj i svakoj drugoj osnovi prema nacionalnim manjinama i licima koja pripadaju nacionalnim manjinama.

 

3.7. Odredbom člana 75. Zakona o javnom informisanju i medijima[11], propisano je da se idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme  podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo.

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.8. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, potrebno je utvrditi da li izjava voditeljke VV, u emisiji „…“: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je u najmanjem procentu obolela…imamo Rome, dakle moramo da vidimo sa tim DNK, oni su bili i kad je bio lockdown, oni su bili i na ulici, kad smo mi prskali flašu mleka asepsolom, oni su jeli i pipali kvake, o pranju ruku i maskama dalje neću ni da pričam, u njihovom DNK se nalazi nešto vrlo otporno, to treba da …“,  predstavlja uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje i povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, odnosno, da li se njima stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

3.9. Prilikom zauzimanja stava u ovom predmetu, najpre su razmotreni navodi iz izjašnjenja da BB i VV iskreno i duboko žale ukoliko se neko od pripadnika romske nacionalne manjine osetio diskriminisanim ili uvređenim sadržajem predmetne emisije. Međutim, sa aspekta antidiskriminacionih propisa subjektivni odnos prema izvršenom delu nije od značaja. U konkretnom slučaju, predmet procene su same izjave VV u emisiji „…“ emitovanoj 26. oktobra 2021. godine. Dakle, ispituje se da li su ove izjave suprotne imperativnim propisima kojima je diskriminacija zabranjena i koji su obavezujući za sve, dok je žaljenje izvršioca diskriminatornog akta pravno irelevantno.

3.10. Treba ukazati da odredba člana 46.  Ustava jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje, dok je stavom 2. ovog člana propisano da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije. U skladu sa Ustavom, upravo radi zaštite prava  i ugleda drugih, odredbama člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije izričito je  zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće  postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva,

kao jednog od posebnih oblika diskriminacije.

 

3.11. Izjava voditeljke VV: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je u najmanjem procentu obolela…imamo Rome, dakle moramo da vidimo sa tim DNK, oni su bili i kad je bio lockdown, oni su bili i na ulici, kad smo mi prskali flašu mleka asepsolom, oni su jeli i pipali kvake, o pranju ruku i maskama dalje neću ni da pričam, u njihovom DNK se nalazi nešto vrlo otporno, to treba da …“, predstavlja oživljavanje retrogradnih rasnih teorija, i kao takva je neprihvatljiva u demokratskom društvu. Prema mišljenju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, navedena izjava predstavlja diskriminatorni akt kojem posebnu težinu daje činjenica da je izvršen putem sredstava javnog informisanja. Ne postoje relevantna naučna istraživanja koja potkrepljuju tvrdnju da oboljevanje od Korona virusa može da se dovede u bilo kakvu korelaciju sa rasom ili nacionalnom pripadnošću pojedinca. Istovremeno, kroz reči da Romi ne peru ruke te da jedu i pipaju kvake, otvoreno se promovišu ponižavajući stereotipi koji se odnose na nizak stepen higijenskih navika romske populacije. Štetne posledice ovakve izjave su višestruke, jer sa jedne strane mogu stvoriti pogrešno uverenje kod pripadnika Romske populacije o genetskoj superiornosti te da ne postoji potreba da se pridržavaju epidemioloških mera, dok se sa druge strane ponavljanjem uvredljivih generalizacija narušava dostojanstvo čitave manjinske grupe. Stoga, može se zaključiti da je opisanim javnim istupom, prekršen član 12. Zakona o zabrani diskriminacije.
3.12. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti izvršio je uvid i u priložene novinske tekstove u elektronskim medijima navedene u izjašnjenju, te izveo zaključak da se u njima ni na koji način ne dovode u korelaciju genetske karakteristike bilo kog naroda sa mogućnošću oboljevanja od Korona virusa. Primera radi, tekst posvećen većem oboljevanju Afroamerikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama u odnosu na drugu populaciju razloge za takav ishod nalazi u lošim ekonomskim uslovima u kojoj ta zajednica živi. Upravo na tragu ovakvih studija, bilo bi opravdano konstatovati da pripadnici romske populacije često žive u teškim ekonomskim uslovima te da im zdravstvena zaštita nije dostupna usled čega njihovo oboljevanje često prolazi bez adekvatne notifikacije. Prema Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, procene zdravstvenog stanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji su nedovoljne i ne rade se na osnovu sistematizovanih i planski prikupljenih podataka. Istraživanjima je potvrđena uzročno-posledična veza između kvaliteta života i zdravlja Roma i Romkinja jer oni, u odnosu na ostale stanovnike Republike Srbije, žive u znatno lošijim uslovima stanovanja. Poverenik ukazuje da je prosečan životni vek ove populacije daleko niži te samim tim procentualno učešće u rizičnim grupama u koje spadaju starija lica daleko je manji od učešća u ukupnoj populaciji. Kako je u Strategiji navedeno, opšti demografski podaci ukazuju na to da su Romi mlado stanovništvo (više od 50% Roma i Romkinja je mlađe od 25 godina), ali i na to da je smrtnost kod ove populacije viša nego kod ostalih etničkih grupa − prosečno trajanje života je 12 godina kraće u poređenju sa prosekom u Republici Srbiji.

U izjašnjenju na ovu pritužbu je međutim ukazano i na okolnost objavljivanja fotografije voditeljke VV sa trakom na ruci i kukastim krstom, uz natpis – HITLER? Poverenik ističe da pretrpljeni akt diskriminacije ne može da bude opravdanje za kvalifikovanje određenih lica sledbenicima nacističke ideologije, čega bi naročito trebalo da bude svesna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Takođe, Poverenica se povodom zloupotrebe slobode govora i izražavanja već oglašavala saopštenjem, ukazujući da upotreba nacističkih simbola i obeležja nikako ne sme da bude predmet bilo kakvih političkih obračuna, ali ni stavljanja u humoristički ili satiričan kontekst.

3.13. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je uprkos naporima različitih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje preduzimaju mere usmerene ka poboljšanju položaja Roma, ova nacionalna manjina i dalje jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji, kao i da mere koje se preduzimaju još uvek nisu dovele do osetnijeg unapređenja uslova života i njihovog položaja u društvu. Prema metodološki verifikovanim izveštajima i pokazateljima, većina Roma i Romkinja se suočava sa društvenom isključenošću i siromaštvom i izložena je otvorenoj, a još češće prikrivenoj diskriminaciji.[12] Navedeno pokazuje i praksa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kojem je u toku 2020. godine zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla podneto ukupno 114 pritužbi. Najveći broj pritužbi podnet je zbog diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine (94), što čini 82,5% od svih pritužbi koje su podnete zbog diskriminacije po ovom osnovu.[13] Ovom prilikom napominjemo i da zaključci istraživanja koje je sproveo Centar za istraživanje etniciteta ukazuju da najveći stepen etničke distance Srbi ispoljavaju prema Romima jer čak 65,6% ispitanika ne bi prihvatio pripadnika romske nacionalne manjine za suseda, a 28,5% prihvatilo bi ih za supružnika.[14] Imajući sve ovo u vidu, svi društveni akteri, a posebno mediji koji svojom dostupnošću velikom broju ljudi mogu uticati na oblikovanje javnog mnjenja, imaju obavezu da posvete posebnu pažnju sprečavanju diskriminacije romske nacionalne manjine.

 

  1. MIŠLjENjE

Izjavom VV, u emisiji „…“ emitovanoj 26. oktobra 2021. godine: „Imamo čak i jednu manjinu u okviru Srbije koja je u najmanjem procentu obolela…imamo Rome, dakle moramo da vidimo sa tim DNK, oni su bili i kad je bio lockdown, oni su bili i na ulici, kad smo mi prskali flašu mleka asepsolom, oni su jeli i pipali kvake, o pranju ruku i maskama dalje neću ni da pričam, u njihovom DNK se nalazi nešto vrlo otporno, to treba da …“, povređeno je  dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, čime su prekršene odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

  1. PREPORUKA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje BB i VV da:

5.1. Po prijemu preporuke, u narednoj emisiji „…“, upute javno izvinjenje pripadnicama i pripadnicima romske nacionalne manjine.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje BB da:

5.2. Ubuduće ne emituje priloge kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, kao i da emisijama i prilozima doprinosi izmeni obrazaca, običaja i prakse koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju u odnosu na pripadnike i pripadnice romske nacionalne manjine.

Potrebno je da BB i VV obaveste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

 

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko BB i VV ne postupe po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Sl. glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21), član 1. stav 2.

[3] Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/06)

[4] Član 46. stav 1. Ustava RS

[5] Član 46. stav 2. Ustava RS

[6] „Sl. list SCG“- Međunarodni ugovori br. 9/03, 5/05 i 7/05 – ispr. „Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 12/10 i 10/15

[7] Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina („Sl. list SRJ“- Međunarodni ugovori br. 6/98), član 1.

[8] Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina („Sl. list SRJ“- Međunarodni ugovori br. 6/98), član 3. stav 1.

[9] Zakon o zabrani diskriminacije, („Sl. glasnik RS“, broj 22/09 i 24/21), član 2. stav 1. tačka 1.

[10] Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Sl. list SRJ“, br. 11/02, „Sl. list SCG“, br. 1/03 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 72/09 – dr. zakon i 97/13 – odluka US i 4718), član 3.

[11] „Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje

[12] Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Dostupno na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-medjunarodnu-saradnju-evropske-integracije-i-projekte/strategija-za-socijalno-ukljucivanje-roma

[13] Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu. Dostupno na: https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/

[14] Istraživanje socijalnih odnosa između etničkih zajednica u Srbiji, Centar za istraživanje etniciteta, 2020. Dostupno na: http://idn.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/SOCIJALNA-DISTANCA-ETNICKIH-ZAJEDNICA-IZVESTAJ.pdf

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon797-21 Мишљење са препоруком – Удружење АА против ББ и водитељке ВВ Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top