Poverenica na otvaranju Nedelje privatnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na skupu povodom otvaranja Nedelje privatnosti, posvećene Međunarodnom danu zaštite podataka o ličnosti, koji se obeležava 28. januara.

Ističući da privatnost nije privilegija, već pravo, poverenica je na otvaranju poručila da je povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti veoma često povezana sa diskriminacijom. To se veoma jasno, navela je, vidi u nemalom broju pritužbi građana, koji tražeći zaštitu od diskriminacije navode i da je njihovo pravo na zaštitu podataka bilo povređeno. Najčešće oblasti u kojima se uočava diskriminacija povezana sa kršenjem prava na privatnost su radni odnosi, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, a diskriminaciji na takav način najčešće su izloženi pripadnici i pripadnice najosetljivijih grupa.

Pandemijsko doba otvorilo je nova pitanja u vezi sa uspostavljanjem ravnoteže između potrebe da se zaštiti javni interes i javno zdravlje i potrebe za očuvanjem privatnosti, zbog čega, poručila je poverenica, moramo učiniti korak napred i utvrditi šta nedostaje u postojećem sistemu i praksi, kako bi zaštita prava na privatnost bila unapređena.

Nedelju privatnosti u Srbiji organizovali su Partneri Srbija, Share fondacija, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Udruženje „Da se zna“ i Beogradska otvorena škola.

Print Friendly, PDF & Email
back to top