797-21 Мишљење са препоруком – Удружење АА против ББ и водитељке ВВ

бр. 07-00-627/2021-02   датум: 24.1.2022.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења АА против ББ и водитељке ВВ, поводом емисије „…“, која је емитована 26. октобра 2021. године. У притужби је наведено да је водитељка, током емисије „…“, између осталог изјавила: „Имамо чак и једну мањину у оквиру Србије која је у најмањем проценту оболела…имамо Роме, морамо да видимо са тим ДНК, они су били и кад је био lockdown, они су били на улици, кад смо ми прскали флаше млека асепсолом, они су јели и пипали кваке, о прању руку и маскама даље нећу да причам, у њиховом ДНК се налази нешто врло отпорно, то треба да …“. У изјашњењу ББ и водитељке ВВ између осталог је наведено да искрено и дубоко жале уколико се неко од припадника ромске националне мањине осетио дискриминисаним или увређеним садржајем предметне емисије, да ова телевизија не подржава дискриминацију, те да је небројено пута произвела и емитовала засебне емисије посвећене искључиво афирмацији ромске националне мањине. У току поступка утврђено је да цитирана изјава водитељке ВВ представља дискриминаторни акт којем посебну тежину даје чињеница да је извршен путем средстава јавниог информисања. Повереник је указао да не постоје релевантна научна истраживања која поткрепљују тврдњу да обољевање од Корона вируса може да се доведе у било какву корелацију са расом или националном припадношћу појединца. Истовремено, кроз речи да Роми не перу руке те да једу и пипају кваке, отворено се промовишу понижавајући стереотипи који се односе на низак степен хигијенских навика ромске популације. Штетне последице овакве изјаве су вишеструке, јер са једне стране могу створити погрешно уверење код припадника Ромске популације о генетској супериорности те да не постоји потреба да се придржавају епидемиолошких мера, док се са друге стране понављањем увредљивих генерализација нарушава достојанство читаве мањинске групе. Повереник је утврдио да је на овај начин повређено достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, чиме су прекршене одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације.

 

 

 

  1. ТОК ПОСТУПКА

 

  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу Удружења грађана АА, против ББ и ВВ, водитељке емисије „…“.

 

  • У притужби је, између осталог, наведено:

 

– да су коментари водитељке и њених саговорника који се тичу ромске заједнице, изречени у емисији „…“ емитованој 26. октобра 2021. године, у супротности са Законом о забрани дискриминације, Закона о електронским медијима и Законика о кривичном поступку;

 

– да је водитељка, подстичући и своје саговорнике, у поменутој емисији изнела следеће расистичке и фашистике изјаве о ромској заједници: „Имамо чак и једну мањину у оквиру Србије која је у најмањем проценту оболела…имамо Роме, морамо да видимо са тим ДНК, они су били и кад је био lockdown, они су били на улици, кад смо ми прскали флаше млека асепсолом, они су јели и пипали кваке, о прању руку и маскама даље нећу да причам, у њиховом ДНК се налази нешто врло отпорно, то треба да …“;

 

– да је саговорница изјавила следеће: „Апсолутно је то оно што може да доведе до неког лека или неког трага, управо та генетска модификација која се налази у одређеном гену или одређеној крвној групи, тако да…“, те да је водитељка, кроз смех изјавила: „ааа сад идемо ка Хитлеру, сад идемо ка супериорној раси“, док је други саговорник изјавио: „Ми се бавимо само купањем, хахаха.“;

 

– на основу ког признатог и спроведеног истраживања водитељка износи овакве дискриминаторне ставове? Како може да износи став да Роми и Ромкиње имају другачији ДНК од осталог становништва? Цео свет се бори против епидемије изазване Корона вирусом, а водитељка износи став да је ромска заједница отпорна на Ковид, прожимајући Хитлерово поступање за време Другог светског рата кроз свој разговор, и подсећајући тиме ромску заједницу на најтужнији период – период геноцида над Ромима за време Другог светског рата;

 

– да је у овом случају водитељка прекршила одредбе Закона о електронским медијима пружајући медијску услугу, а не поштујући људска права, а нарочито достојанство личности ромске заједнице, наводећи поред наведеног да не воде рачуна о хигијени, што представља и приказује понижавајуће поступање према ромској заједници;

– да изнете информације подстичу на дискриминацију, мржњу и насиље због националне припадности, боје коже, здравственог стања, имовног стања, и осталог што представља говор мржње;

– да је прекршено основно начело забране дискриминације у складу са Законом о забрани дискриминације, те да је на овај начин цела ромска заједница стављена у неравноправан положај, те да је изазивањем и подстицањем неравноправности, мржње и нетрпељивости по основу националне и расне припадности путем јавних гласила начињен тешки облик дискриминације;

– да је у питању емисија са националном фреквенцијом која утиче на мишљење јавног мњења, да је цитираним изјавама и полемиком водитељка већала етничку дистанцу према ромској заједници у Србији, те да се таквим поступањем јача нацистички наратив у јавном дискурсу;

– да је Република Србија потписница свих међународних декларација против фашизма, те да има законодавство које прихвата све различитости без стереотипа и предрасуда;

– да Република Србија не прихвата фашистичке изјаве водитељке и саговорника из Института ГГ. Истовремено, ромска заједница једнако учествује у финансирању телевизија са националном фреквенцијом као и остали грађани;

– да се поставља питање чији је интерес јачање фашизма, расизма и етничке нетрпељивости у Србији, те због чега ББ извештава на расистички начин о највећој националној мањини у Србији и Европи;

– да су овакве изјаве једне водитељке на телевизији са националном фреквенцијом недопустиве, с обзиром на чињеницу какав утицај имају, те да ово није први пут да ББ расистички и нетачно информише о ромској заједници;

– да је АА пре седам месеци доставио ББ писмо о непристрасности приликом извештавања и тачном информисању јавности које обезбеђење телевизије није прихватило, због чега је касније послато на исту адресу путем електронске поште, али да одговора није било.

  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење ББ и ВВ, водитељке емисије „…“.

 

  • У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је:

 

– да ББ и ВВ, водитељка емисије „…“ искрено и дубоко жале уколико се неко од припадника ромске националне мањине осетио дискриминисаним или увређеним садржајем предметне емисије;

 

– да ББ не подржава дискриминацију било које врсте и по било ком основу, нити је манир да такву врсту понашања предузима;

 

– да је ББ небројено пута емитовала садржај у склопу својих емисија, те произвела и емитовала засебне емисије посвећене искључиво афирмацији ромске националне мањине. Емисије су доступне на Youtube каналима, а неке од њих су: „…“, емитована 31.1.2021. године, водитељке ВВ, под називом „…“; „…“, емитовано 30.8.2021. године, под називом „…“; Гостовање председника Националног савета ромске националне мањине у централним вестима ББ; … (27.12.2017. године);

 

– да на Youtube каналима у власништву ББ постоје и бројне друге емисије, претходно емитоване на ТВ каналу „“, са покривеношћу на територији целе Републике Србије, а на тему побољшања положаја ромске националне мањине, њихових права и интеграције;

 

– да су припадници ромске националне мањине чести гости у свим емисијама које се емитују на ББ и то како у емисијама политичког политичког и информативног карактера, тако и у забавним и културно – уметничким емисијама, а што представља опште познату чињеницу с обзиром на јавно емитовање програма;

 

– да су сходно наведеном врло изненађени притужбом, а нарочито њеним агресивним и увредљивим наративом;

 

– да означавање водитељке ВВ као нацисте и фашисте сматрају изузетно непримереним и увредљивим, нарочито јер се ради о особи која се лично и професионалне залаже за афирмацију ромске националне мањине и коју такви наводи веома погађају;

 

– да је АА отишао корак даље те да је на својој Facebook страници објавио и видео снимак који је садржао фотографију ВВ са уметнутом црвеном траком на руци и кукастим крстом, као и натписом ХИТЛЕР? Снимак и фотографија су накнадно уклоњени, али не пре него што га је видео велики број људи и пре него што је преузет screenshot наведене изјаве;

 

– да не само да је АА изнео низ увредљивих и потпуно неоснованих тврдњи у притужби поднетој Поверенику, већ је и у јавности означио водитељку ВВ као нацисту и фашисту чиме јој је угрозио душевни мир и безбедност, означивши је као припадника идеологије у име које су извршена бројна злодела над, како Србима и Ромима, тако и припадницима других народа;

 

– да у погледу самог чињеничног стања наведеног у притужби истичу да је водитељка била прекинута у свом излагању од стране саговорника и није завршила реченицу коју је започела, што се види и у транскрипту достављеном у притужби, чиме је њено излагање извучено из контекста;

 

– да се други део транскрипта уопште не односи на ромску националну мањину већ на научну тезу да су неки људи, или могуће неке групе људи или расе, генетски отпорније на вирус Сарс Ков 2 и да у тој генетској модификацији или специфичности, треба тражити лек против болести Ковид 19, док је након тога уследио коментар водитељке о могућој имунолошки супериорној раси и иронично повезивање идеје о супериорној раси са идејама Хитлерове Немачке;

 

– да је теза емисије базирана на бројним новинским чланцима који обрађују ову материју, наводећи линкове за новинске чланке;

 

– да су као знак добре воље поштовања интегритета ромске националне мањине, иако не сматрају да је извршена дискриминација по било ком основу, спремни да уклоне снимак предметне емисије са Youtube канала.

 

1.5. У прилогу притужбе достављена је фотографија ВВ са траком на руци и кукастим крстом, уз натпис – ХИТЛЕР?

 

 

 

  1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1.    У току поступка извршен је увид у емисију „…“ емитовану 26. октобра 2021. године и утврђено је да је ДД из Института ГГ изјавила следеће: „Видим излазак из свега овога у само у два правца. Ја сам чак на почетку пандемије …. рекла сам да ће Корона успети оно што Хитлер није успео односно да направи једну супериорну расу односно очекујем или да сви оболимо или да сви будемо вакцинисани, некако дођемо у контакт са Короном и да наставимо да живимо са тим … пошто заиста верујем стручњацима, првенствено домаћим, али и светским, постоји једна опција а то је да се добро испитају ДНК људи који нису оболели од Короне. Ви имате супругу која је оболела и супруга који није. И обрнуто. Значи они живе заједно.“ На наведено је водитељка ВВ изјавила: „Имамо чак и једну мањину у оквиру Србије која је у најмањем проценту оболела…имамо Роме, дакле морамо да видимо са тим ДНК, они су били и кад је био lockdown, они су били и на улици, кад смо ми прскали флашу млека асепсолом, они су јели и пипали кваке, о прању руку и маскама даље нећу ни да причам, у њиховом ДНК се налази нешто врло отпорно, то треба да …“, након чега је ДД изјавила следеће: „Апсолутно је то оно што може да доведе до неког лека или неког трага, управо та генетска модификација која се налази у одређеном гену и можда чак одређеној крвној групи, тако да…“, а водитељка је навела: „а сад идемо ка Хитлеру, сад идемо ка супериорној раси“.

 

 

 

 

 

  1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе и из изјашњења, као и изјаве водитељке ВВ, у емисији „…”, објављеној 26. октобра 2021. године.

 

Правни оквир

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности је да поступа по притужбама због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са чланом 40. овог закона.

3.2. Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје[4] и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.[5] Такође, чланом 76. Устава Републике Србије припадницима националних мањина гарантована је равноправност пред законом и забрањена је свака дискриминација због припадности националној мањини, док је чланом 81. прописано да Република Србија подстиче дух толеранције и међукултурног дијалога и предузима ефикасне мере за унапређење узајамног поштовања, разумевања и сарадње међу свим људима који живе на њеној територији.

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода[6], одредбом члана 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних у овој конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

 

3.4. Према одредбама Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, заштита националних мањина и права и слобода припадника тих мањина саставни је део међународне заштите људских права,[7] а стране уговорнице се обавезују да ће припадницима националних мањина гарантовати равноправност пред законом и једнаку законску заштиту. У том смислу забрањена је било каква дискриминација на основу припадности националној мањини.[8]

 

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[9], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је и одредба  члана 12. Закона о забрани дискриминације којом је између осталог забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће и увредљиво окружење.

 

3.6. Законом о заштити права и слобода националних мањина[10] забрањује се сваки облик дискриминације на националној, етничкој, расној, језичкој, верској и свакој другој основи према националним мањинама и лицима која припадају националним мањинама.

 

3.7. Одредбом члана 75. Закона о јавном информисању и медијима[11], прописано је да се идејама, мишљењем, односно информацијама, које се објављују у медијима не сме  подстицати дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, полу, због њихове сексуалне опредељености или другог личног својства, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.8. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли изјава водитељке ВВ, у емисији „…“: „Имамо чак и једну мањину у оквиру Србије која је у најмањем проценту оболела…имамо Роме, дакле морамо да видимо са тим ДНК, они су били и кад је био lockdown, они су били и на улици, кад смо ми прскали флашу млека асепсолом, они су јели и пипали кваке, о прању руку и маскама даље нећу ни да причам, у њиховом ДНК се налази нешто врло отпорно, то треба да …“,  представља узнемиравајуће и понижавајуће поступање и повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, односно, да ли се њима ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће и увредљиво окружење.

3.9. Приликом заузимања става у овом предмету, најпре су размотрени наводи из изјашњења да ББ и ВВ искрено и дубоко жале уколико се неко од припадника ромске националне мањине осетио дискриминисаним или увређеним садржајем предметне емисије. Међутим, са аспекта антидискриминационих прописа субјективни однос према извршеном делу није од значаја. У конкретном случају, предмет процене су саме изјаве ВВ у емисији „…“ емитованој 26. октобра 2021. године. Дакле, испитује се да ли су ове изјаве супротне императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све, док је жаљење извршиоца дискриминаторног акта правно ирелевантно.

3.10. Треба указати да одредба члана 46.  Устава јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, док је ставом 2. овог члана прописано да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије. У складу са Уставом, управо ради заштите права  и угледа других, одредбама члана 12. Закона о забрани дискриминације изричито је  забрањено узнемиравање и понижавајуће  поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства,

као једног од посебних облика дискриминације.

 

3.11. Изјава водитељке ВВ: „Имамо чак и једну мањину у оквиру Србије која је у најмањем проценту оболела…имамо Роме, дакле морамо да видимо са тим ДНК, они су били и кад је био lockdown, они су били и на улици, кад смо ми прскали флашу млека асепсолом, они су јели и пипали кваке, о прању руку и маскама даље нећу ни да причам, у њиховом ДНК се налази нешто врло отпорно, то треба да …“, представља оживљавање ретроградних расних теорија, и као таква је неприхватљива у демократском друштву. Према мишљењу Повереника за заштиту равноправности, наведена изјава представља дискриминаторни акт којем посебну тежину даје чињеница да је извршен путем средстава јавног информисања. Не постоје релевантна научна истраживања која поткрепљују тврдњу да обољевање од Корона вируса може да се доведе у било какву корелацију са расом или националном припадношћу појединца. Истовремено, кроз речи да Роми не перу руке те да једу и пипају кваке, отворено се промовишу понижавајући стереотипи који се односе на низак степен хигијенских навика ромске популације. Штетне последице овакве изјаве су вишеструке, јер са једне стране могу створити погрешно уверење код припадника Ромске популације о генетској супериорности те да не постоји потреба да се придржавају епидемиолошких мера, док се са друге стране понављањем увредљивих генерализација нарушава достојанство читаве мањинске групе. Стога, може се закључити да је описаним јавним иступом, прекршен члан 12. Закона о забрани дискриминације.
3.12. Повереник за заштиту равноправности извршио је увид и у приложене новинске текстове у електронским медијима наведене у изјашњењу, те извео закључак да се у њима ни на који начин не доводе у корелацију генетске карактеристике било ког народа са могућношћу обољевања од Корона вируса. Примера ради, текст посвећен већем обољевању Афроамериканаца у Сједињеним Америчким Државама у односу на другу популацију разлоге за такав исход налази у лошим економским условима у којој та заједница живи. Управо на трагу оваквих студија, било би оправдано констатовати да припадници ромске популације често живе у тешким економским условима те да им здравствена заштита није доступна услед чега њихово обољевање често пролази без адекватне нотификације. Према Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, процене здравственог стања Рома и Ромкиња у Републици Србији су недовољне и не раде се на основу систематизованих и плански прикупљених података. Истраживањима је потврђена узрочно-последична веза између квалитета живота и здравља Рома и Ромкиња јер они, у односу на остале становнике Републике Србије, живе у знатно лошијим условима становања. Повереник указује да је просечан животни век ове популације далеко нижи те самим тим процентуално учешће у ризичним групама у које спадају старија лица далеко је мањи од учешћа у укупној популацији. Како је у Стратегији наведено, општи демографски подаци указују на то да су Роми младо становништво (више од 50% Рома и Ромкиња је млађе од 25 година), али и на то да је смртност код ове популације виша него код осталих етничких група − просечно трајање живота је 12 година краће у поређењу са просеком у Републици Србији.

У изјашњењу на ову притужбу је међутим указано и на околност објављивања фотографије водитељке ВВ са траком на руци и кукастим крстом, уз натпис – ХИТЛЕР? Повереник истиче да претрпљени акт дискриминације не може да буде оправдање за квалификовање одређених лица следбеницима нацистичке идеологије, чега би нарочито требало да буде свесна организација која се бави заштитом људских права. Такође, Повереница се поводом злоупотребе слободе говора и изражавања већ оглашавала саопштењем, указујући да употреба нацистичких симбола и обележја никако не сме да буде предмет било каквих политичких обрачуна, али ни стављања у хумористички или сатиричан контекст.

3.13. Повереник за заштиту равноправности указује да је упркос напорима различитих државних институција и организација цивилног друштва које предузимају мере усмерене ка побољшању положаја Рома, ова национална мањина и даље једна од најугроженијих друштвених група у Србији, као и да мере које се предузимају још увек нису довеле до осетнијег унапређења услова живота и њиховог положаја у друштву. Према методолошки верификованим извештајима и показатељима, већина Рома и Ромкиња се суочава са друштвеном искљученошћу и сиромаштвом и изложена је отвореној, а још чешће прикривеној дискриминацији.[12] Наведено показује и пракса Повереника за заштиту равноправности којем је у току 2020. године због дискриминације на основу националне припадности и етничког порекла поднето укупно 114 притужби. Највећи број притужби поднет је због дискриминације припадника ромске националне мањине (94), што чини 82,5% од свих притужби које су поднете због дискриминације по овом основу.[13] Овом приликом напомињемо и да закључци истраживања које је спровео Центар за истраживање етницитета указују да највећи степен етничке дистанце Срби испољавају према Ромима јер чак 65,6% испитаника не би прихватио припадника ромске националне мањине за суседа, a 28,5% прихватило би их за супружника.[14] Имајући све ово у виду, сви друштвени актери, а посебно медији који својом доступношћу великом броју људи могу утицати на обликовање јавног мњења, имају обавезу да посвете посебну пажњу спречавању дискриминације ромске националне мањине.

 

  1. МИШЉЕЊЕ

Изјавом ВВ, у емисији „…“ емитованој 26. октобра 2021. године: „Имамо чак и једну мањину у оквиру Србије која је у најмањем проценту оболела…имамо Роме, дакле морамо да видимо са тим ДНК, они су били и кад је био lockdown, они су били и на улици, кад смо ми прскали флашу млека асепсолом, они су јели и пипали кваке, о прању руку и маскама даље нећу ни да причам, у њиховом ДНК се налази нешто врло отпорно, то треба да …“, повређено је  достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, чиме су прекршене одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације.

 

  1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује ББ и ВВ да:

5.1. По пријему препоруке, у наредној емисији „…“, упуте јавно извињење припадницама и припадницима ромске националне мањине.

Повереник за заштиту равноправности препоручује ББ да:

5.2. Убудуће не емитује прилоге којима се вређа достојанство припадника и припадница ромске националне мањине, као и да емисијама и прилозима доприноси измени образаца, обичаја и праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију у односу на припаднике и припаднице ромске националне мањине.

Потребно је да ББ и ВВ обавесте Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико ББ и ВВ не поступе по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Сл. гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, број 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[3] Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06)

[4] Члан 46. став 1. Устава РС

[5] Члан 46. став 2. Устава РС

[6] „Сл. лист СЦГ“- Међународни уговори бр. 9/03, 5/05 и 7/05 – испр. „Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 12/10 и 10/15

[7] Оквирна конвенција за заштиту националних мањина („Сл. лист СРЈ“- Међународни уговори бр. 6/98), члан 1.

[8] Оквирна конвенција за заштиту националних мањина („Сл. лист СРЈ“- Међународни уговори бр. 6/98), члан 3. став 1.

[9] Закон о забрани дискриминације, („Сл. гласник РС“, број 22/09 и 24/21), члан 2. став 1. тачка 1.

[10] Закон о заштити права и слобода националних мањина („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/02, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 72/09 – др. закон и 97/13 – одлука УС и 4718), члан 3.

[11] „Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење

[12] Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. Доступно на: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-medjunarodnu-saradnju-evropske-integracije-i-projekte/strategija-za-socijalno-ukljucivanje-roma

[13] Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину. Доступно на: https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/

[14] Истраживање социјалних односа између етничких заједница у Србији, Центар за истраживање етницитета, 2020. Доступно на: http://idn.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/SOCIJALNA-DISTANCA-ETNICKIH-ZAJEDNICA-IZVESTAJ.pdf

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon797-21 Мишљење са препоруком – Удружење АА против ББ и водитељке ВВ Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top