POVERENICA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predstavnicima Inicijative za ekonomska i socijalna prava A11 Danilom Ćurčićem i Milicom Marinković sa kojima je razgovarala o saradnji na prevenciji i unapređenju zaštite najčešće diskriminisanih građana i građanki.

Dogovoreno je više zajedničkih aktivnosti, među kojima posebno kreirane obuke za lokalne samouprave u cilju prepoznavanja i reagovanja na diskriminaciju i rad sa osetljivim društvenim grupama, a naročito siromašnim, marginalizovanim i višestruko diskriminisanim, kao i Romima i Romkinjama. Svi oni moraju biti u posebnom fokusu zaštite i podrške od nadležnih državnih organa. Analizom slučajeva iz prakse, zajednički je zaključeno da su organizacije civilnog društva najvažniji partner za unapređenje zaštite višestruko ugroženih pojedinaca i društvenih grupa.

O daljim aktivnostima u oblasti unapređenja i zaštite prava deteta poverenica Janković razgovarala je sa direktorkom Centra za prava deteta Jasminom Miković. Na sastanku je bilo reči i o glavnim nalazima i preporukama iz Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece, kao i o budućoj saradnji.

Zaključeno je da posebnu pažnju treba posvetiti problemima vezanim za prava i položaj dece, naročito imajući u vidu posledice koje je zdravstvena kriza izazvala u oblasti obrazovanja, sistema podrške deci sa smetnjama u razvoju i socijalne zaštite.

Print Friendly, PDF & Email
back to top