Saradnjom do bolje zaštite i punijeg ostvarivanja prava dece

O daljim aktivnostima u oblasti unapređenja i zaštite prava deteta poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je danas sa direktorkom Centra za prava deteta Jasminom Miković.

Na sastanku je bilo reči i o glavnim nalazima i preporukama iz Posebnog izveštaja o diskriminaciji dece, koji je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uradio i Skupštini predstavio prethodne godine, a dogovorene su i buduće zajedničke aktivnosti Poverenika i Centra u vezi sa unapređenjem položaja dece.

Pitanju prava, položaja i dobrobiti dece treba posvetiti posebnu pažnju, naročito imajući u vidu posledice koje je zdravstvena kriza izazvala u oblasti obrazovanja, sistema podrške deci sa smetnjama u razvoju, socijalne zaštite, ali i u oblasti porodičnog, društvenog i kulturnog života uopšte, zaključeno je na sastanku.

Print Friendly, PDF & Email
back to top