Biti različit ne znači biti manje čovek

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da će borba da se u Srbiji iskorene sva diskriminatorna ponašanja i netolerancija biti dugotrajna i teška, ali da ona niti sme da prestane niti sme da se odugovlači.

Navodeći da je Srbija daleko od tolerantnog društva, ona je u intervjuu agenciji Beta rekla da se efekti teških godina rata i tranzicije i te kako osećaju po svim pitanjima u Srbiji, pa i kada je reč o toleranciji.

“Poljuljane su i obezvređene mnogo moralne vrednosti i svedoci smo pojave nekih ponašanja koja hitno moraju biti promenjena i koja zahtevaju hitno institucionalno delovanje svih nadležnih organa”, rekla je poverenica i dodala da misli pre svega na nasilje koje je eskaliralo proteklih dana protiv žena, dece i pripadnika LGBT populacije.

“O tome mora konstantno javno da se govori i moraju da budu upotrebljeni svi mehanizmi da dođe do promene pre svega, edukacija, preventiva, dosledna primenu svih zakona, ali i javni dijalog o svim problemima da bi se ta situacija promenila”, rekla je poverenica.

Ona je dodala da mora da se menja odnos građana jednih prema drugima i da se prihvataju različitosti. “Moramo da promenimo našu kolektivnu svest, da uspostavimo novu duhovnu, intelektualnu i ljudsku vertikalu gde će biti potpuno jasno da biti različit ne znači biti manje čovek”.

Upitana dokle se stiglo u sprovođenju preporuka iz poslednjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije obezbediti adekvatne prostorije za rad poverenika i izmeniti neke odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, ona je rekla da je početkom sedmice počela da radi na pronalaženju novih prostorija, ali da to ne može da se reši preko noći.

“Može da zvuči neskromno ili konformistički da sada poverenik traži prostor. Građani i mediji koji su bili u ovom prostoru znaju da nije adekvatan. Sigurna sam da će to biti i jedan od zaključaka koji će usvojiti Skupština na osnovu predloga poverenika”, rekla je Brankica Janković

Ona je kazala da će raditi dok to pitanje ne reši jer će poverenik tako sigurno biti dostupniji građanima.

Što se tiče izmene Zakona, ona je rekla da kancelarija poverenika treba prvo da sagleda efekte dosadašnje primene zakona i koje su manjkavosti i da se tu naprave izmene i dopune i da se vidi da li je potrebno ojačati ulogu i nadležnosti poverenika.

Osim toga, ona je kao prioritete u radu navela i praćenje sprovođenja odluka poverenika, jačanje institucije, pre svega u ljudstvu, kako bi poverenik imao mogućnosti da efikasno postupa po svim pritužbama, odnosno da građani steknu poverenje u sve institucije sistema, pa i tu.

“Samo kada imate odluku nadležnog organa, pa i suda, samo se tako podiže svest građana da institucije sistema funkcionišu i tako možemo da postanemo demokratsko, tolerantno i otvoreno društvo u kome se svaki građanin oseća sigurno i u kome se poštuju njegova ljudska prava koja su zajamčena Ustavnom i zakonom”, rekla je poverenica.

Govoreći o nevladinim organizacija sa kojima je počela seriju sastanaka, poverenica je kazala da državni organi i nezavisne institucije treba bolje koriste kapacitete i znanja civilnog sektora.

Print Friendly, PDF & Email
back to top