Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање

дел. бр. 021-02-527/2016-01  датум:  13.12.2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог закључка о усвајању Оперативног плана активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутства за спровођење пописа административних поступака и Обрасца за попис административних поступака који се односе на пословање…

Опширније →
Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oдбрaни

бр. 011-00-37/2016-03   датум: 25. новембар 2016 године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани   Министарство одбране је дописом број: 2343-23 од 14. новембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

бр. 011-00-36/2016-03  датум:  24.11.2016.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије   Министарство одбране је дописом број 2536-11 од 14.11.2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика

бр. 110-00-18/2016-02    датум: 19. септембар 2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика   Министарство правде је дописом број 011-00-150/2015-05 од 6. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика,…

Опширније →
Иницијатива за измену Кривичног законика

бр.011-00-15/2016-02    датум: 06. 9. 2016. године     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ – за Нелу Кубуровић, министарку –   11000  БЕОГРАД Немањина 22-26     Поштована госпођо Кубуровић, У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је, поред осталог, прописано да Повереник за заштиту равноправности иницира доношење или измену прописа ради спровођења и…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој служби

дел. бр. 110-00-19/2016-01  датум: 1.11.2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој служби   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 110-00-8/2016-01 од 20….

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о становању и одржавању зграда

дел. бр. 011-00-33/2016-02  датум: 31.10.2016.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о становању  и одржавању зграда   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 011-00-771/2015-12 од 11. октобра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о становању и одржавању зграда (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналној делатности

дел. бр. 011-00-30/2016-01  датум: 27.10.2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналној делатности   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 011-00-806/2015-07 од 10. октобра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о транспорту опасне робе

бр. 011-00-24/2016-02    датум: 6. октобар  2016. године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о транспорту опасне робе   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број: 011-00-748/2015-06 од 16. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о транспорту опасне…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана

бр. 110-00-23/2016-04    датум: 10.10.2016.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана   Министарство унутрашњих послова, у прилогу дописа бр. 7900/2016 од 23. септембра 2016. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана (у даљем…

Опширније →
back to top