Мишљења и препоруке у поступку по притужбама

Подкатегорије

158-22 Притужба против послодавца због дискриминације по основу осуђиваности у области запошљавања

бр. 07-00-173/2022-02  датум: 27. 6. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе А. А. против привредног друштва Б. Б, због дискриминације на основу осуђиваности. У притужби је наведено да је подносиоцу притужбе у електронској преписци поводом закључења уговора о раду и запослења, затражено да, између остале документације достави и уверење из казнене евиденције…

Опширније →
1058-21 Притужба због дискриминације по основу синдикалне припадности

бр. 07-00-00504/2020-02  датум: 10.6.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, руководитељке Одељења за унапређење, развој и надзор библиотечке делатности у Градској библиотеци, поднете против Синдикалне организације Градске библиотеке и Савеза самосталних синдиката града и општина-Синдиката радника културе, због дискриминације на основу неприпадности синдикалној организацији. У притужби је наведено да је…

Опширније →
131-22 Притужба због дискриминације у области запошљавања или на послу основу личног својства породични статус

бр. 07-00-148/2022-02      датум: 20.6.2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је подено адвокат A. A. у име Б. Б., против Црвеног крста В. В. због дискриминације на основу породичног статуса. У притужби је наведено да је Б. Б. након повратка са породиљског одсуства и одуства са рада ради неге детета…

Опширније →
167-22 Притужба због дискриминације по основу сексуалне оријентације

бр. 07-00-184/2022-02   датум: 14.6.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења АА против ББ, председника Странке ВВ, а поводом изјава које је дао на конференцији за медије у страначким просторијама приликом представљања изборног програма за парламентарне изборе који су се одржали 3.4.2022. године. У притужби је између осталог…

Опширније →
66-22 Притужбе удружења против дневног листа због дискриминације на основу ромске националне припадности

бр. 07-00-72/2022-02      датум: 14.6.2022.       МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужби АА и Удружења ББ, поднетих против дневног листа ГГ и ДД, аутора чланка „Рај у Вука Врчевића“, као и притужбе удружења ВВ, поднете против дневног листа ГГ. У притужбама је наведено да је ДД, у поменутом чланку објављеном…

Опширније →
84-22 Утврђена дискриминација на основу националне припадности

бр. 07-00-91/2022-02   датум: 6.6.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А., изјављене против Б.Б., због њене изјаве на 15-ој седници скупштине општине Ариље, на којој је изјавила: „Људи који нису имали помоћ на други начин тражили су је на такав начин. Ми нисмо изашли доле да циганишемо и да тражимо неке ствари…

Опширније →
106-22 Притужба А.А. против ССЗ Београд због дискриминације у области пружања услуга

бр. 07-00-115/2022-02  датум: 2. 6. 2022. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе A. A, коју је поднела у име свог малолетног детета Б. Б, против Секретаријата за социјалну заштиту града Београда и Градског центра за социјални рад Одељење Нови Београд због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је детету Б. Б….

Опширније →
35-22 Притужба због дискриминације по основу националне припадности

бр. 07-00-42/2022-02   датум: 26.5.2022.                                              МИШЉЕЊE Мишљење је донето у поступку поводом притужби које je адвокаткиња АА, поднела у име ББ против Туристичке организације (у даљем тексту: ТО), в.д директорке ВВ и председнице конкурсне комисије ГГ, због дискриминације у области запошљавања, на основу националне припадности или етничког порекла као личног својства. У притужбама је између…

Опширније →
739-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-573/2021-02  датум: 21.4.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A. A.  против банке Б. Б., због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга коришћења кредита код банака. Удружење грађана обавестило је Повереника за заштиту равноправности о намери да, у складу са…

Опширније →
1034-21 Притужба АА против ГУ Ниш због дискриминације на основу рођења – није утврђена дискриминација

бр. 07-00-719/2021-02  датум:  21. 4. 2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А., поднете у име малолетног детета Б. Б., а преко пуномоћника В. В, против Градске управе за органе града и грађанска стања града Ниша, због дискриминације на основу место рођења као личног својства. У притужби је наведено да је…

Опширније →
back to top