Национална припадност

Притужба Бошњачког националног вијећа против ПУ М. Ц. у П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-96/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Предшколске установе „М. Ц.“ у П. У притужби је наведено да родитељима деце бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да се васпитно-образовни рад остварује на босанском језику…

Опширније →
Притужба Националног савета националне мањине против средње школе због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-116/2014-02 датум: 25. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. против Г. у Н. П. У притужби је наведено да се 141 ученик/ца гимназије определио за наставу на босанском језику, а да је за све организована настава на српском језику. Г. у Н….

Опширније →
Притужба Националног савета националне мањине против средње стручне школе због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-105/2014-02 датум: 29. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. против Т. ш. у П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Т. ш. у П. није формирано одељење за наставу на…

Опширније →
Притужба удружења Г. против ОШ Б.Р. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-147/2014-02 датум: 28. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења родитеља који желе да им деца уче румунски језик из Г. против ОШ „Б. Р.“ Г, због дискриминације ученика на основу припадности румунској националној мањини. У притужби је наведено да се Удружење обратило ОШ „Б. Р.“ Г, са…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног већа против ОШ Б.Б. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-103/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Бошњачког националног вијећа против Основне школе „Б. Б.“ И. у П. У притужби је наведено да је у школи није организована настава на босанском језику за припаднике бошњачке националности, иако се један ученик првог разреда определио за наставу на…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног већа против ОШ Д.о. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-101/2014-02 датум: 27. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Основне школе „Д. о.“ Д. б. у П. У притужби је наведено да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да наставу похађају на босанском језику и…

Опширније →
Притужба организација П. и Ж.п. против угоститељске радње М. због дискриминације по основу националне припадности у области рада и запошљавања

бр. 07-00-726/2013-02 датум: 19. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднеле организације П. из Б. и Ж. П. из Н, против угоститељске радње М. Р. из Н, чији је власник Љ. С. Притужба је поднета након што је организација П. спровела ситуационо тестирање дискриминације приликом заснивања радног…

Опширније →
Притужбa зaпoслeнoг A. A. прoтив пoслoдaвцa PWW збoг дискриминaциje нa oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти рaдa

бр. 07-00-729/2013-02 датум: 21. 3. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из М. која је поднета против привредног друштва „PWW“ д. о. о. Н, огранка у В. П. због понашања директора М. М. и других запослених према њему. У притужби је наведено да га директор М. М. назива…

Опширније →
Притужба И. Ц. прoтив С. Р. дирeктoркe oснoвнe школе збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-263/2013-02 датум: 5. 11. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе И. Ц. из Ш. која је поднета против С. Р, директорке ОШ С. С. из Ш. због понашања директорке школе према подноситељки притужбе током њеног рада у школи и одбијања да је поново запосли у ОШ С. С. у…

Опширније →
Притужбa П. и С. ф. прoтив листa Н. Н. збoг дискриминaциje пo oснoву eтничкoг пoрeклa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa

бр. 07-00-533/2013-02 датум: 14. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организација „П.“ из Б. и С. р. о.„С. ф.“ из С., против недељног регионалног листа „Н. Н.“ из С. а поводом текста „Ујед на ‘ромски’ начин“ који је објављен 3. априла 2013. године. Тема овог текста је проблем који…

Опширније →
back to top