Национална припадност

797-21 Мишљење са препоруком – Удружење АА против ББ и водитељке ВВ

бр. 07-00-627/2021-02   датум: 24.1.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења АА против ББ и водитељке ВВ, поводом емисије „…“, која је емитована 26. октобра 2021. године. У притужби је наведено да је водитељка, током емисије „…“, између осталог изјавила: „Имамо чак и једну мањину у оквиру Србије која је…

Опширније →
246-21 Притужба због неуклањања графита

бр. 07-00-00239/2021-02   датум: 27.9.2021.       МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, поднете против града Суботице, због дискриминације припадника/ца ромске националне мањине. У притужби је наведено да се у Улици Карађорђев пут, близу броја 1, у Суботици, налази исписан графит „Цигане у гроб“, да због овог графита становници Суботице ромске…

Опширније →
99-21 Притужба због дискриминације на основу националне припадности

бр. 07-00-107/2021-02 датум: 28.7.2021.године МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против Републичког геодетског завода (у даљем тексту: Завод), због дискриминације на основу претпостављеног личног својства – национална припадноста. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је носилац права својине на катастарским парцелама бр. 1990/2 и 1990/3 КО на катастарској општини ББ,…

Опширније →
1091-20 Мишљење поводом притужби због дискриминације по основу националне припадности

07-00-535/2020-02   датум: 22. 4. 2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом осам притужби физичких лица против Фондације А. А., због дискриминације на основу националне припадности.У притужбама је наведено да Фоднација А .А. шири страх међу припадницима ромске заједнице и да објавама на званичној фејсбук страници Фондације А.А. подстичу на мржњу, дискриминацију…

Опширније →
110-21 Утврђено дискриминаторно поступање по основу националне припадности

бр. 07-00-120/2021-02   датум: 22.6.2021.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. из К., против Б.Б.,због дискриминације на основу националне припадности- српска национална припадност. Подноситељка притужбе је навела да је на седници Управног одбора Новинско- издавачке установе „H. Lj.“ ( у наставку: НИУ „H. Lj.“) Б.Б.  јавно изразила нетрпељивост према…

Опширније →
68-21 Мишљење поводом притужбе удружења АА, против медија ББ

бр. 07-00-75/2021-02   датум: 25.5.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења АА, поднете против медија ББ, због дискриминације на основу националне припадности. Притужба је поднета због текста објављеног на вебсајту медија 25.1.2021.године, под називом:  „Овде је осумњичен дечак (15) силовао девојчицу (10)!. Ужас на Ади Хуји потресао је целу Србију!“ У…

Опширније →
58-20 Утврђена дискриминација на основу националне припадности

бр. 07-00-47/2020-02   датум: 5.4.2021.       МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA из Београда, против ББ, због дискриминације на основу националне припадности, језика и верског и политичког убеђења. Подносилац притужбе је навео да живи у Београду, са сталним настањењем у Србији, а да од априла 2017. године, врши дужност…

Опширније →
294-20 притужба БНВ против МПНТР због националне припадности

бр. 07-00-142/2019-02  датум:  27. 1. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе Националног савета бошњачке националне мањине (даље: Национални савет) против Министарства просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство), због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је наведено да је Министарство приликом доношења одлуке о престанку дужности директора ОШ „…“ у…

Опширније →
1086-20 притужба ОЦД против ОШ због сегрегације ромске деце

бр. 07-00-531/2020-02   датум: 25. 1. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби удружења А. А. против ОШ Б. Б. због сегрегације ромске деце. У притужби је наведено да је у оквиру ОШ Б. Б. организован припремни предшколски програм који похађа 105 деце ромске националности, која су подељена у пет група…

Опширније →
22-20 Утврђена дискриминација министру спољних послова по основу држављанства

бр. 07-00-14/2020-02   датум: 21.2.2020.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку по притужби Савеза против министра спољних послова Владе Републике Србије, Ивице Дачића због изјаве дате у Дневнику РТС-а, која се односила на држављане Републике Србије црногорског порекла. У притужби је наведено да „Срби из Црне Горе, који су постали држављани Србије, сматрају Србију…

Опширније →
back to top