Национална припадност

1091-20 Мишљење поводом притужби због дискриминације по основу националне припадности

07-00-535/2020-02   датум: 22. 4. 2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом осам притужби физичких лица против Фондације А. А., због дискриминације на основу националне припадности.У притужбама је наведено да Фоднација А .А. шири страх међу припадницима ромске заједнице и да објавама на званичној фејсбук страници Фондације А.А. подстичу на мржњу, дискриминацију…

Опширније →
110-21 Утврђено дискриминаторно поступање по основу националне припадности

бр. 07-00-120/2021-02   датум: 22.6.2021.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. из К., против Б.Б.,због дискриминације на основу националне припадности- српска национална припадност. Подноситељка притужбе је навела да је на седници Управног одбора Новинско- издавачке установе „H. Lj.“ ( у наставку: НИУ „H. Lj.“) Б.Б.  јавно изразила нетрпељивост према…

Опширније →
68-21 Мишљење поводом притужбе удружења АА, против медија ББ

бр. 07-00-75/2021-02   датум: 25.5.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења АА, поднете против медија ББ, због дискриминације на основу националне припадности. Притужба је поднета због текста објављеног на вебсајту медија 25.1.2021.године, под називом:  „Овде је осумњичен дечак (15) силовао девојчицу (10)!. Ужас на Ади Хуји потресао је целу Србију!“ У…

Опширније →
58-20 Утврђена дискриминација на основу националне припадности

бр. 07-00-47/2020-02   датум: 5.4.2021.       МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA из Београда, против ББ, због дискриминације на основу националне припадности, језика и верског и политичког убеђења. Подносилац притужбе је навео да живи у Београду, са сталним настањењем у Србији, а да од априла 2017. године, врши дужност…

Опширније →
294-20 притужба БНВ против МПНТР због националне припадности

бр. 07-00-142/2019-02  датум:  27. 1. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе Националног савета бошњачке националне мањине (даље: Национални савет) против Министарства просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство), због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је наведено да је Министарство приликом доношења одлуке о престанку дужности директора ОШ „…“ у…

Опширније →
1086-20 притужба ОЦД против ОШ због сегрегације ромске деце

бр. 07-00-531/2020-02   датум: 25. 1. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби удружења А. А. против ОШ Б. Б. због сегрегације ромске деце. У притужби је наведено да је у оквиру ОШ Б. Б. организован припремни предшколски програм који похађа 105 деце ромске националности, која су подељена у пет група…

Опширније →
22-20 Утврђена дискриминација министру спољних послова по основу држављанства

бр. 07-00-14/2020-02   датум: 21.2.2020.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку по притужби Савеза против министра спољних послова Владе Републике Србије, Ивице Дачића због изјаве дате у Дневнику РТС-а, која се односила на држављане Републике Србије црногорског порекла. У притужби је наведено да „Срби из Црне Горе, који су постали држављани Србије, сматрају Србију…

Опширније →
904-19 Mишљeњe у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти пo oснoву припaднoсти хрвaтскoj нaциoнaлнoj мaњини

бр. 07-00-442/2019-02   датум: 30.1.2020.                                              МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA поднео против буџетских инспектора Службе за буџетску инспекцију, ББ и ВВ, због дискриминације на основу националне припадности и чланства у политичкој организацији. У притужби је између осталог наведено да приликом инспекцијске контроле коју су у периоду од 3. априла…

Опширније →
954-19 Mишљeњe сa прeпoрукoм збoг дискриминaциje припaдникa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe у oблaсти пружaњa услугa

бр. 07-00-492/2019-02  датум:  14. 1. 2020.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе невладине организације АА, против „А.п.п.“ д.о.о. због дискриминације групе лица на основу њихових личних својстава – боје коже и националне припадности. Подноситељи су у притужби навели да је 22. јула 2019. године невладина организација АА, организовала једнодневни излет за…

Опширније →
909-19 Утврђена дискриминација по основу националне припадности

бр. 07-00-446/2019-02  датум: 13.1.2020. године     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА, коју је у име и уз сагласност ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ и ЗЗ поднела против БАС – Београдске аутобуске станице а.д. Београд, због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је наведено да…

Опширније →
back to top