Национална припадност

Притужба Ц. M. Р. прoтив Eлeктрoдистрибуциje Ужицe збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-486/2013-01 датум: 11. 10. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Ц. М. Р.“ из П. против „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега због дискриминације на основу националне припадности. У току поступка је утврђено да је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега,…

Опширније →
Притужба A. Б. прoтив Сeкрeтaриjaтa зa упрaву ГУ Грaдa Бeoгрaдa збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

дел. бр. 07-00-241/2013-02 датум: 22. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео А. Б. против Секретаријата за управу Градске управе града Београда, Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права општине Савски венац, поводом уписа детета у матичне књиге рођених на језику и писму…

Опширније →
Притужба Г. Н. и К. Н. прoтив M. Н. збoг дискриминaциje пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-32/2013-01 датум: 16. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели Г. Н, К. Н. и С. З. из П, против М. Н, предузетнице, власнице „D. B. O.“ из П. због дискриминације на основу националне припадности. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности обратио се…

Опширније →
Притужба НВО Р. против ОШ Ђ. Ј. због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

дел. бр. 07-00-63/2013-01 датум: 7. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе невладине организације P. из Б. поднете против ОШ „Ђ. Ј.“ у К. и директорке К. П, због дискриминације ученика школе на основу личног својства – припадности ромској националној мањини, у погледу могућности да похађају наставу из предмета Ромски…

Опширније →
Притужба К. Џ. против Д. П. због дискриминације по основу националне припадности

дел. бр. 07-00-61/2013-01 датум: 21. 5. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела К. Џ. из Б. против Д. П. из Б, због дискриминације на основу личног својства – припадности албанској националној мањини. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности обратила се 7. фебруара 2013. године К….

Опширније →
Притужба В. Ч. против М. Т. због дискриминације по основу националне припадности у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-72/2013-01 датум: 17. 5. 2012.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. Ч. из Б. против М. Т. из Б. због дискриминације на основу националне припадности.   1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила В. Ч. из Б. због дискриминације на основу националне припадности. 1.2….

Опширније →
Притужба Х. н. в. против М. ш. С. због дискриминације по основу језика у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-00089/2013-02 датум: 17. 4. 2013. МИШЉЕЊЕ Донето у поступку поводом притужбе Х. н. в. из С, која је поднета против М. ш. С, поводом конкурса ове школе за запошљавање директора/ке, из разлога што је један од услова за кандидате/киње нaведено познавање мађарског језика. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се…

Опширније →
Притужба УГ И из К. против ОШ Д. О. из К. због дискриминације ученика на основу националне припадности ромској мањини

дел. бр. 07-00-00402/2012-01 датум: 22. 3. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе УГ „И.“ К, поднете у име малолетног А. П, уз сагласност законске заступнице М. П, против ОШ „Д. О.“ у К, поводом физичког и психичког малтретирања, вређања и исмевања које А. П. трпи од других ученика ове школе…

Опширније →
Притужба организације Р. против Министарства просвете због дискриминације по основу етничког порекла у области образовања и васпитања

дел. бр. 07-00-00445/12 датум: 11. 3. 2013. МИШЉЕЊЕ донето у поступку поводом притужбе коју је поднела организација P. из Б. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Градске управе града Лесковца, Основне школе „П. Т.“ у Л. и директора школе, као одговорног лица због сегрегације ромске деце у Основној школи „П. Т.“ у…

Опширније →
Притужба УГ М. Б. из К. против ОШ Ђ. Ј. из К. због дискриминације ромског ученика у образовању

дел. бр. 07-00-00361/2012-01 датум: 22. 2. 2012.   МИШЉЕЊЕ БР. 463/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело удружење „М. Б.“ из К, у име малолетног М. Б. кога заступа мајка З. Б, против ОШ „Ђ. Ј.“ у К. и директорке К. П, због дискриминације ученика на основу личног својства –…

Опширније →
back to top