Дан: 29. јуна 2014.

Публикације настале у сарадњи са УНИЦЕФ-ом

  Повереник за заштиту равноправности објавио је више публикација у оквиру партнерске сарадње са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији. УНИЦЕФ је подржао штампу следећих издања:   „Права детета у међународним документима“, Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, Београд, 2011 Ова публикација, коју су заједнички објавили Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, уз подршку УНИЦЕФ-a,…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против Т. школе у С. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-108/2014-02 датум: 30. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Т. школе у С. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Т. школи у С. није формирано одељење за наставу на…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против Т. школе у Н. П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-114/2014-02 датум: 30. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Т. школе у Н. П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Т. школи у Н. П. није формирано одељење за…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против Школе за д. т. и к. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-111/2014-02 датум: 30. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Школе за д. т. и к. у Н. П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Школи за д. т. и…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против М. школе у Н. П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-113/2014-02 датум: 30. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против М. школе у Н. П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у М. школи у Н. П. није формирано одељење за…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против гимназије Ј. Л. у С. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-109/2014-02 датум: 30. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Гимназије „Ј. Л.“ у С. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Гимназији „Ј. Л.“ у С. није организована настава на…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против У. школе у Н. П. због дискриминације на националној основи у области образовања

бр. 07-00-112/2014-02 датум: 30. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против У. школе у Н. П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у У. школи у Н. П. није формирано одељење за…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против Т. школе у Т. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-110/2014-02 датум: 30. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Т. школе у Т. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер, у Т. школи у Т. није формирано одељење за наставу на…

Опширније →
back to top