Vesti

Poverenica na otvaranju Nedelje privatnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na skupu povodom otvaranja Nedelje privatnosti, posvećene Međunarodnom danu zaštite podataka o ličnosti, koji se obeležava 28. januara. Ističući da privatnost nije privilegija, već pravo, poverenica je na otvaranju poručila da je povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti veoma često povezana sa diskriminacijom. To se veoma…

Opširnije →
U Domu Jevrema Grujića otvorena izložba „Velikanke srpske kulture“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je otvaranju izložbe „Velikanke srpske kulture“ u  Domu Jevrema Grujića posvećene slavnim ženama naše istorije, kulture, nauke i umetnosti. Veoma je značajno govoriti o ženskom stvralaštvu, fenomenu koji je do pre nešto više od 100 godina bio skoro nepoznat i nepriznat u javnosti. Broj žena koje su obezbedile…

Opširnije →
Poverenica razgovarala sa predstavnicima organizacije „Crta“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je sa predstavnicima organizacije „Crta“  koji u  okviru inicijative „Nadzor na delu – jačanje uticaja nezavisnih institucija u rešavanju izazova vladavine prava i ljudskih prava“ istražuju kako osnažiti nezavisne institucije i kako ojačati njihovu kontrolnu ulogu nad radom državnih organa u Srbiji. Teme sastanka su bile iskustva u…

Opširnije →
REDOVAN GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2020. PRED NARODNOM SKUPŠTINOM REPUBLIKE SRBIJE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2020. godinu. Tokom 2020. instituciji se obratilo više od 3000 građana i građanki. Poverenik je postupao u 1188 predmeta, a pored mišljenja u pojedinačnim slučajevima, dato je i 476 preporuka mera. Nastavljen…

Opširnije →
REDOVAN GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2020. PRED ODBOROM ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je članovima Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2020. godinu, na sednici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sumirajući rad, poverenica je istakla da je 2020. godina obeležena pandemijom koja je nedvosmisleno pokazala potrebu uspostavljanja ravnoteže…

Opširnije →
POVERENICA NA SKUPU O PRIMENI EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA

Neizvršenje pravnosnažnih presuda, bilo u nacionalnom ili međunarodnom  sistemu, u potpunosti ograničava efikasan pristup pravdi i narušava poverenje u pravnu državu, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govoreći na konferenciji „Efikasna primena Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava“. Ona je istakla da spremnost Republike…

Opširnije →
Janković učestvovala na društvenom dijalogu „Međugeneracijska solidarnost“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je 8. decembra na društvenom dijalogu „Međugeneracijska solidarnost“ u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gde je navela da je Srbija među prvima prepoznala važnost zaštite ljudskih prava starijih i u fokus javnih politika stavila borbu protiv diskriminacije starijih. Pitanje međugeneracijske solidarnosti je pre…

Opširnije →
POVERENICA NA OSNIVANjU PLATFORME OEBS-A ZA UMREŽAVANjE ŽENA

Pitanje roda i bezbednosti, kao i umrežavanje žena, jedan je od preduslova za rodno osnaživanje i zato će nova Platforma Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pružiti velike mogućnosti za međusobnu podršku i razmenu dobre prakse, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvujući na onlajn događaju kojim je pokrenuta Platforma OEBS-a za žene…

Opširnije →
Poverenica o rodnoj ravnopravnosti na visokoškolskim ustanovama

Na visokim školama i fakultetima procenat studentkinja često nadmašuje procenat studenata, ali se ova prednost kasnije gubi i smanjuje se procenat žena na postdiplomskim studijama i njihov dalji napredak u akademskoj karijeri. To pokazuje da pitanju rodne perspektive na univerzitetima i visokoškolskim ustanovama moramo posvetiti posebnu pažnju, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković…

Opširnije →
Dijalog mladih sa poverenicom koji je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Mladima treba dati više šanse i stalnu poruku da za njih ima prostora i da i te kako mogu da utiču na donošenje najvažnijih odluka koje ih se tiču, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na događaju Dijalog mladih sa poverenicom koji je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS). Ona je navela da…

Opširnije →
back to top