Vesti

Poverenica na predstavlјaju istraživanja o uticaju pandemije na položaj osoba sa invaliditetom

Zbog problema sa kojima su se suočile pojedine ranjive grupe tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom COVID-19, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je 312 preporuka mera i 12 inicijativa organima javne vlasti, rekla je poverenica Brankica Janković na predstavlјanju istraživanja  Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom o uticaju pandemije na položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji, sprovedenog…

Opširnije →
Potpisan Memorandum o saradnji sa Krovnom organizacijom mladih

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i predsednik Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije Uroš Savić Kain potpisali su Memorandum o saradnji u cilju unapređenja ravnopravnosti i položaja mladih u Republici Srbiji, kao i sprečavanja diskriminacije mladih. Nakon potpisivanja Memoranduma, održan je sastanak povodom zajedničke saradnje i aktivnosti u narednom periodu, a bilo je reči…

Opširnije →
Pоvеrеnicа nа rеgiоnаlnој kоnfеrеnciјi о rаdu nаciоnаlnih instituciја zа rаvnоprаvnоst

Nеzаvisnе i funkciоnаlnе instituciје zа rаvnоprаvnоst imајu vеliku ulоgu u prоcеsu unаprеđеnjа stаnjа u оblаsti rаvnоprаvnоsti, zbоg čеgа је nеоphоdnо ulоžiti dоdаtnе nаpоrе zа dоslеdnu primеnu prеpоrukа mеrа upućеnih оrgаnimа јаvnе vlаsti, multisеktоrski pristup bоrbi prоtiv diskriminаciје, kао i јаčаnjе kаpаcitеtа instituciје Pоvеrеnikа, istаklа је pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić nа rеgiоnаlnој kоnfеrеnciјi „Теmеlј…

Opširnije →
Poverenica na skupu o međugeneracijskoj saradnji

Međugeneracijska solidarnost je temeljni društveni ugovor bez kojeg nema opstanka ljudske vrste, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju skupa „Udobnost zajedništva – korak ka međugeneracijskoj saradnji“ u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija – UNFPA. Poverenica je istakla da je transfer znanja među generacijama od ključnog…

Opširnije →
Poverenica na skupu „Učenje za 21. vek“

Značaj obrazovanja u naučno-tehnološkim oblastima, kao i digitalne i tehnološke pismenosti ubrzano raste i zato je neophodno podsticati razvoj neformalnih vidova obrazovanja koji bi bili dostupni svoj deci i mladima, naročito deci iz marginalizovanih društvenih grupa, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na skupu „Učenje za 21. vek“ koje organizuje udruženje SEE ICT…

Opširnije →
Poverenica na vebinaru o diskriminaciji polaznicima iz Petnice

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je on line vebinar polaznicima programa Istraživačke stanice Petnica, srednjoškolcima i studentima-saradnicima na obrazovnim programima ISP, sa temom “Zaštita od diskriminacije u obrazovnom procesu”. Poverenica je polaznike iz Petnice upoznala sa radom i ulogom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pojmom diskriminacije, kako se utvrđuje diskriminacija i kako se ostvaruju…

Opširnije →
O ženama na berzi poverenica na skupu “Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost”

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na manifestaciji “Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost” gde je podsetila da su žene bile najizloženije u borbi protiv pandemije izazvane COVID-19, ali i da je ovo možda  dobar trenutak da se neke stvari postave na „svoje mesto“ i da se politička podrška koja danas postoji, kao i…

Opširnije →
Rоmi u Rеpublici Srbiјi – izаzоvi diskriminаciје

U оkоlnоstimа u kојimа smо svi zајеdno vеć gоdinu dаnа suоčеni sа еpidеmiјоm virusа KОVID 19, prоblеmi rоmskе zајеdnicе pоstаli su јоš vidlјiviјi, rеklа је pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić nа prеdstаvlјаnju izvеštаја „Rоmi u Rеpublici Srbiјi: izаzоvi diskriminаciје“ nеvlаdinе оrgаnizаciје Prаksis. Rоmi i Rоmkinjе i dаlје su mаrginаlizоvаni i suоčеni sа vеlikim tеškоćаmа…

Opširnije →
Poverenica na skupu povodom izrade polaznih osnova Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na dvodnevnom  skupu povodom izrade polaznih osnova za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, na kome je istakla da je jako važno da sve što bude propisano novim zakonom ne ostane “mrtvo slovo na papiru”, ali i da se, takođe, mora voditi računa o efektima tih propisa…

Opširnije →
Sаstаnаk pоvеrеnicе i оmbudsmаnа BiH

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić stаlа sе sа јеdnim оd trоје оmbudsmаnа BiH, Ljubinkоm Мitrоvićеm  sа kојim је rаzgоvаrаlа о iskustvimа u rаdu dvе instituciје, nаrоčitо u pеriоdu pаndеmiје COVID-19. U fоkusu rаzgоvоrа biо је i nеdаvni slučај priјаvlјivаnjа sеksuаlnоg nаsilја nаd žеnаmа kојi је uzburkао cео rеgiоn i оtvоriо niz pitаnjа о оvој…

Opširnije →
back to top