Vesti

POVERENICA NA SKUPU O PRIMENI EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA

Neizvršenje pravnosnažnih presuda, bilo u nacionalnom ili međunarodnom  sistemu, u potpunosti ograničava efikasan pristup pravdi i narušava poverenje u pravnu državu, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govoreći na konferenciji „Efikasna primena Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava“. Ona je istakla da spremnost Republike…

Opširnije →
Janković učestvovala na društvenom dijalogu „Međugeneracijska solidarnost“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je 8. decembra na društvenom dijalogu „Međugeneracijska solidarnost“ u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gde je navela da je Srbija među prvima prepoznala važnost zaštite ljudskih prava starijih i u fokus javnih politika stavila borbu protiv diskriminacije starijih. Pitanje međugeneracijske solidarnosti je pre…

Opširnije →
POVERENICA NA OSNIVANjU PLATFORME OEBS-A ZA UMREŽAVANjE ŽENA

Pitanje roda i bezbednosti, kao i umrežavanje žena, jedan je od preduslova za rodno osnaživanje i zato će nova Platforma Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pružiti velike mogućnosti za međusobnu podršku i razmenu dobre prakse, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvujući na onlajn događaju kojim je pokrenuta Platforma OEBS-a za žene…

Opširnije →
Poverenica o rodnoj ravnopravnosti na visokoškolskim ustanovama

Na visokim školama i fakultetima procenat studentkinja često nadmašuje procenat studenata, ali se ova prednost kasnije gubi i smanjuje se procenat žena na postdiplomskim studijama i njihov dalji napredak u akademskoj karijeri. To pokazuje da pitanju rodne perspektive na univerzitetima i visokoškolskim ustanovama moramo posvetiti posebnu pažnju, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković…

Opširnije →
Dijalog mladih sa poverenicom koji je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Mladima treba dati više šanse i stalnu poruku da za njih ima prostora i da i te kako mogu da utiču na donošenje najvažnijih odluka koje ih se tiču, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na događaju Dijalog mladih sa poverenicom koji je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS). Ona je navela da…

Opširnije →
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti o položaju najstarijih u Smederevu

Položaj naših starijih sugrađana i dalje je kompleksan i nepovoljan – nemali broj starijih živi u siromaštvu ili su riziku od siromaštva,  mnogi su izloženi nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju ili nepoštovanju i marginalizaciji, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u Smederevu gde je predstavljen Poseban izveštaj o diskriminaciji starijih. Posle predstavljana izveštaja u maju…

Opširnije →
Poverenica Janković na konferenciji „Za glas starijih žena“

Starije žene u Srbiji su diskriminisane veoma često i najmanje dvostruko, kako zbog pola, tako i zbog godina, a onda i invaliditeta i zdravstvenog stanja. Već godinama je starosno doba jedan od najčešćih osnova diskriminacije u pritužbama koje dobijamo, a protekle godine, zbog stanja izazvanog epidemijom, broj takvih pritužbi bio je znatno povećan, rekla je…

Opširnije →
Poverenica na Regionalnoj konferenciji o primeni Istambulske konvencije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti učestvovala je na Regionalnoj konferenciji pod nazivom „Sprovođenje konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, koja je održavana od 10. do 12. novembra na Jahorini, u Bosni i Hercegovini. Srbija među prvima ratifikovala Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i…

Opširnije →
Poverenica Janković na konferenciji Crvenog krsta o nasilju nad starijim ženama

Nasilje nad starijima, naročito starijim ženama, jedan je od  društvenih tabua,   o kojem se i dalje dosta ćuti, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti  Brankica Janković na završnoj konferenciji dvogodišnjeg  projekta, posvećenog osnaživanju starijih žena i sprečavanju nasilja, koji Crveni krst Srbije sprovodi od 2019. godine u partnerstvu sa austrijskim Crevnim krstom i uz podršku Povrenika…

Opširnije →
Poverenica Janković na konferenciji o retkim bolestima

Problemi i poteškoće sa kojima se susreću oboleli od retkih bolesti i njihove porodice veoma su specifični i tiču se zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite, a u periodu kovid krize, bili su još izraženiji. Razvoj potrebnih kapaciteta, unapređenje sistema i uspostavljanje efikasnih procedura za upućivanje obolelih u inostranstvo moraju biti takvi da obezbede najoptimalnije…

Opširnije →
back to top