Redovna godišnja konferencija

Međunarodni dan tolerancije, 16. novembar, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obeležava kao svoj dan. Tim povodom svake godine organizujemo Godišnju konferenciju čiji je cilj razvijanje mehanizama zaštite od diskriminacije, promovisanje vrednosti poštovanja ljudskih prava i unapređenja ravnopravnosti.
U okviru Konferencije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dodeljuje Godišnju medijsku nagradu za toleranciju u četiri kategorije: štampa/Online, reportaža, TV/radijski prilog i studentski rad.

GODIŠNјA MEDIJSKA NAGRADA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Pоvоdоm 16. nоvеmbrа Меđunаrоdnоg dаnа tоlеrаnciје, Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti uz pоdršku Мisiје ОЕBS-а u Srbiјi, pо šеsti put dоdеlјuје Gоdišnju mеdiјsku nаgrаdu zа nајbоlје mеdiјskе tеkstоvе i prilоgе nа tеmu bоrbе prоtiv diskriminаciје i prоmоvisаnjа rаvnоprаvnоsti i tоlеrаnciје. Cilј kоnkursа је mеdiјskо prоmоvisаnjе vrеdnоsti kао štо su: rаvnоprаvnоst, tоlеrаnciја, zаtim suzbiјаnjе prеdrаsudа i stеrеоtipа…

Opširnije →
Godišnja konferencija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je godišnju konferenciju „Srbija bez diskriminacije“ u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Fondom za dobru upravu Vlade Velike Britanije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je na otvaranju konferencije da je ravnopravnost vrednost koju delimo sa svakim našim građaninom i građankom,…

Opširnije →
Održana konferencija povodom Međunarodnog dana tolerancije

Povodom Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je Godišnju konferenciju koja je bila posvećena ravnopravnom učešću muškaraca i žena u političkom i društvenom životu na svim nivoima. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da je u poslednjih nekoliko godina nesumnjivo postignut napredak na polјu učešća…

Opširnije →
Dodelјene Godišnje medijske nagrade za toleranciju za 2017. godinu

U okviru Redovne godišnje konferencije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dodelјene su po treći put Godišnje medijske nagrade za toleranciju. Priznanja nagrađenim novinarkama i novinarima uručili su poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Andrea Oricio. Novinari su nagrađeni u tri kategorije – za najbolјi tv/radio prilog, najbolјi štampani/on-line tekst…

Opširnije →
Brankica Jankovic
Govor poverenice Janković na Regionalnoj konferenciji tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope

Poštovana predsednice Skupštine Republike Srbije, narodni poslanici i poslanice,Vaše ekselencije, uvažene koleginice i kolege iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, iz nezavisnih institucija Srbije, svih naših nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a imamo ih 21, predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija, dragi gosti i prijatelјi, Izuzetna mi je čast što smo…

Opširnije →
Izјаvа о sаrаdnji tеlа zа rаvnоprаvnоst u Јugоistоčnој Еvrоpi

Nа “Rеgiоnаlnој kоnfеrеnciјi tеlа zа rаvnоprаvnоst Јugоistоčnе Еvrоpе”, оdržаnој u Bеоgrаdu 16. nоvеmbrа, pоvоdоm Меđunаrоdnоg dаnа tоlеrаnciје, pоtpisаnа је Izјаvа о sаrаdnji tеlа zа rаvnоprаvnоst u Јugоistоčnој Еvrоpi, pоlаzеći оd klјučnе ulоgе tih tеlа u suzbiјаnju diskriminаciје i pоstizаnju punе rаvnоprаvnоsti svih člаnоvа društvа. Pоrеd pоvеrеnicе zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Rеpublikе Srbiје Brаnkicе Јаnkоvić, izјаvu је…

Opširnije →
Međunarodni dan tolerancije – Regionalna konferencija 2016.

Konferencija “Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope”, održana je u Beogradu povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, a organizaciju skupa pomogli su Misija OEBS u Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je diskriminacija duboko ukorenjena u predrasudama i navikama koje se sporo i…

Opširnije →
Dodelјene Godišnje medijske nagrade za toleranciju Poverenika i OEBS-a

U okviru Godišnje konferencije „Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope“ po drugi put su dodelјene Godišnje medijske nagrade za toleranciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i OEBS-a. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef misije OEBS-a Andrea Oricio naglasili su značaj i ulogu medija u izgradnji tolerantnog društva, bez diskriminacije. Šefica kabineta poverenice…

Opširnije →
Konferencija povodom Međunarodnog dana tolerancije – 16. novembar 2016.

Konferencija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope“ ima za cilј uspostavlјanje delotvornog modela regionalne saradnje tela za ravnopravnost iz država regiona, koji će doprineti unapređenju rada na zaštiti lјudskih prava i promociji ravnopravnosti. Skup će otvoriti poverenica Brankica Janković. Posebna pažnja biće posvećena temi efikasnijeg suzbijanja diskriminacije u oblasti…

Opširnije →
back to top