Održana konferencija povodom Međunarodnog dana tolerancije

Povodom Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je Godišnju konferenciju koja je bila posvećena ravnopravnom učešću muškaraca i žena u političkom i društvenom životu na svim nivoima.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da je u poslednjih nekoliko godina nesumnjivo postignut napredak na polјu učešća žena u političkom i javnom životu u Srbiji, ali i da veruje da današnji skup daje doprinos promeni percepcije učešća žena i muškaraca u javnom životu čime se pokazuje jedinstvo u cilјu postizanja pune rodne ravnopravnosti u oblasti u kojoj su muškarci i dalјe dominantni.

Ona je ukazala da se žene i dalјe, ne samo u Srbiji, već u celom svetu, suočavaju sa situacijom da napreduju na osnovu svoje stručnosti, ali samo do određene granice, koju kad treba da dostigne ne može da prekorači i to samo zbog rodnih stereotipa.

Zato je žena u politici više od predstavnika vlasti. Ona je ne samo uzor već i glas svih onih žena koje slušajući nju shvataju da imaju šta da kažu. Samim tim što stakleni plafon srećemo u svim zemlјama, jasno je da se danas pre može govoriti o pravlјenju rupe u njemu, nego o potpunom uklanjanju. Lomlјenje staklenog plafona je poduhvat na duge staze, koji uklјučuje društvo u celini, rekla je poverenica.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio istakao je da je Srbija posvećena borbi protiv diskriminacije i da je preuzela obaveze da usvoji zakonooavni okvir u toj oblasti u cilјu zaštite jednakosti svih građana i građanki.

Predsednica Fonda za političku izuizetnost Sonja Liht naglasila je da je srpsko društvo i dalјe veoma patrijarhalno, gde je veoma teško biti politički aktivan ako ste žena, a naročito na lokalnom nivou.

Očigledno je da se još suoačavamo ne samo patrijarhalnim i tradicionalističkim, već mizoginim društvom, koje ne može da podnese ženu na političkoj sceni, niti da ona bude u javnom životu, rekla je Liht i poručila da je dosta bilo kukanja već da se zajedno učini sve da se to u Srbiji promeni.

Pomoćnica poverenice Tatjana Jokanović predstavila je podatke iz analize Poverenika za zaštitu ravnopravnosti “Rodna ravnopravnost na pozicijama odlučivanja u jedinicama lokalne smouprave”.

Rezultati pokazuju da su u samo 12 jedinica lokalne samouprave žene gradonačelnice ili predsednice opština, a u gradskim većima na četiri muškarca učestvuje tek jedna žena.

Na poziciji direktora javnih preduzeća je 83,7 odsto muškaraca, dok je u upravnim odborima 49 odsto žena, a u 69,9 odsto opština postoji telo za rodnu ravnopravnost, navela je Jokanović.

U okviru konferencije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti dodelјene su Godišnje medijske nagrade za toleranciju. Priznanja nagrađenim novinarkama i novinarima uručili su poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Andrea Oricio.

Print Friendly, PDF & Email
back to top