Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišljenje na Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2030. godine

br. 021-01-488/2021-02 datum: 29.11. 2021.godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2030. godine    Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavilo je 25. novembra 2021. godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, elektronskim…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima

br. 011-00-39/2021-02 datum: 23.11. 2021. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje     MIŠLjENjE na Nacrt zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima   Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, elektronskim dopisom od 22.11.2021. godine, dostavilo  Povereniku za zaštitu…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika

br. 011-00-34/2021-02 datum: 12.11.2021. godine   MINISTARSTVO PRAVDE, Maja Popović, ministarka   11000 BEOGRAD Nemanjina 22-26   Predmet: Inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika   Poštovana gospođo Popović, U skladu sa članom 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[1], kojim je, pored ostalog, propisano da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti inicira donošenje ili izmenu propisa u cilju…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona kulturnom nasleđu

br. 011-00-35/2021-02 datum: 12.11. 2021. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na Nacrt zakona kulturnom nasleđu   Ministarstvo kulture i informisanja je, dopisom broj 011-00-155/2021-02, dostavilo 8. novembra 2021. godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o kulturnom nasleđu, sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja. S tim u…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

br. 011-00-36/2021-02 datum: 10.11. 2021. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je, dopisom broj 011-00-493/3-11/2021-03, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima

br. 011-00-30/2021-02 datum: 29.10. 2021. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima   Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u prilogu dopisa broj 011-00-458/2021-05 od 15.10.2021. (primljen 19.10.2021. godine),…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji

br. 011-00-29/2021-02 datum: 21.10. 2021. godine       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENjE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj 019-01-62/2021-12, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama…

Opširnije →
Inicijativa za izmenu člana 12. stava 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

br. 011-00-9/2021-02 datum: 1.10. 2021. godine   MINISTARSTVO FINANSIJA Siniša Mali, ministar 11000 BEOGRAD Kneza Miloša 20   Predmet: Inicijativa za izmenu člana 12. stava 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika

br. 011-00-26/2021-02 datum: 13.9. 2021. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENjE na Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika   Ministarstvo odbrane je dopisom broj 2504 – 4, od 24.08.2021. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-146/2021-01, od 10.08.2021. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o…

Opširnije →
back to top