Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Inicijativu za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova, dostavlјenu Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.

del. br.  110-00-10/2018-02        datum: 1. novembar 2018. godine     NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANјE   11000 Beograd Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu standarda u postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova   Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se narodna poslanica Ljupka Mihajlovska kao koordinatorka Radnog paketa 3 u okviru TEMPUS projekta „Jednak pristup…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti  

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

011-00-36/2018-02 datum: 12.9.2018. Predmet: Inicijativa za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA ZORAN ĐORĐEVIĆ, ministar     11000 BEOGRAD Nemanjina br. 22-26     Poštovani gospodine Đorđeviću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratilo se nekoliko stotina građanki Republike Srbije sa navodima da postoji neusaglašenost odredaba člana…

Opširnije →
Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti ZFPPD

011-00-34/2018-02 datum: 11.9.2018.   USTAVNI SUD 11000 BEOGRAD                                                                                        Bulevar kralјa Aleksandra 15     Na osnovu člana 168. stav 1. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06), člana 29. stav 1. tačka 1. i člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07, 99/11 i 18/13 – odluka US,…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

011-00-26/2018-02 datum: 3. septembar 2018. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENјE   na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima     Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj: 011-00-232/2018-20 od 10. avgusta 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o platama državnih službenika i nameštenika

011-00-25/2018-02 datum: 3. septembar 2018. godine       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje   MIŠLjENјE   na Nacrt zakona o platama državnih službenika i nameštenika       Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj: 011-00-274/2018-19 od 8. avgusta 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

del. br. 011-00-19/2018-02  datum:  20.6.2018.god.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje     MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama   Ministarstvo unutrašnjih poslova je dopisom broj 5634/18-4 od 14. 6. 2018.godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

del. br. 011-00-14/2018-02  datum:  14.5.2018.god.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina     Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-517/2017-27 od 9. maja 2018.godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt…

Opširnije →
Mišljenje na Predlog odluke o izmenama Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018. – 2020. godine

del. br. 021-02-20/2018-02  datum:  27.4.2018.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENјE na Predlog odluke o izmenama Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za  period 2018. – 2020. godine   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom…

Opširnije →
Mišljenje na novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

del. br. 011-00-10/2018-02  datum:  19. aprila 2018.god.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   MIŠLjENјE na novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-52/2017-26/24 od 17.4.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti novi…

Opširnije →
back to top