Zakonodavne inicijative i mišljenja o propisima

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona matičnim knjigama

del. br. 011-00-6/2018-02  datum:  12.3.2018.god.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona matičnim knjigama   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-52/2017-26/24 od 2.3.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

011-00-4/2018-03 datum: 5. mart  2018.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje     Mišljenje na Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije     Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je elektronskim je u prilogu dopisa br. 011-00-250/2017-06, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o nacionalnom…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi     Ministarstvo odbrane je dopisom broj 1913-9/17 od 9.2.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o udžbenicima

011-00-2/2018-03 datum: 14. februar 2018.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENјE na Nacrt zakona o udžbenicima   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dopisom broj: 011-00-298/2017-04 od 15. januara 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o udžbenicima (u dalјem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja…

Opširnije →
Mišlјenje na Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

011-00-67/2017-02 datum:  20. decembar  2017.godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   Mišlјenje na Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova   U prilogu dopisa potpredsednice Vlade i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 119-01-00353/2/2016-07 od 13. decembra 2017. godine, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti dostavlјen…

Opširnije →
Mišlјenje na Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

011-00-63/2017-02 datum: 6. decembar 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje     Mišlјenje na Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je elektronskim dopisom od 14. novembra 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija…

Opširnije →
Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

011-00-65/2017-01 datum: 1. decembar 2017. godine     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje   Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani     Ministarstvo odbrane je dopisom broj: 1909-45 od 23. novembra 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama…

Opširnije →
Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

del. br. 011-00-64/2017-01  datum:  1.12.2017.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje   Mišlјenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije     Ministarstvo odbrane je dopisom broj 1911-42 od 23.11.2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o…

Opširnije →
Mišlјenje na Nacrt zakona o graničnoj kontroli

br. 011-00-62/2017-03  datum: 22. novembar 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti  daje MIŠLjENјE na Nacrt zakona o graničnoj kontroli   Ministarstvo unutrašnjih poslova, u prilogu dopisa 01 broj: 01-11266/17 od 14. novembra  2017. godine, dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o graničnoj kontroli (u dalјem tekstu: Nacrt…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

011-00-61/2017-02 datum: 16.11.2017.godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-330/2017-19 od 10. novembra 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti novi tekst Nacrta zakona…

Opširnije →
back to top