Seksualna orijentacija

593-21-pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije

br. 07-00-433/2021-02 datum: 15. 11. 2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom dve pritužbe koje su podneli A. A. i V. V., protiv B. B. zbog, kako je navedeno, diskriminacije A. A. na osnovu političkog i verskog ubeđenja i seksualne orijentacije. U pritužbama je, između ostalog, navedeno da je B. B. u nizu svojih objava…

Opširnije →
287-20 Мišlјеnjе u pоstupku pоvоdоm pritužbе udružеnjа AA pоdnеtе prоtiv BB, nоvinаrkе tеlеviziје VV iz Nišа

br. 07-00-128/2020-02 dаtum: 12.02.2021.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе udružеnjа AA pоdnеtе prоtiv BB, nоvinаrkе tеlеviziје VV iz Nišа. U pritužbi је, izmеđu оstаlоg, nаvеdеnо dа је nоvinаrkа BB, 4. dеcеmbrа 2019. gоdinе, u оkviru јutаrnjеg prоgrаmа kаdа је prikаzаnа ТV kоlumа „М.ć., iznеlа stаvоvе kојimа sе vrеđа dоstојаnstvо LGBТ licа…

Opširnije →
649-20 Utvrđeno diskriminatorno postupanje po osnovu seksualne orjentacije

br. 07-00-219/2020-02 datum: 12.2.2021.   MIŠLjENjE     Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije civilnog društva „…“ podnete protiv AA, povodom izjava koje je dao u emisiji „…“, emitovanoj u jutarnjem programu na Televiziji „…“, 18. marta 2020. godine. U pritužbi je između ostalog navedeno da je AA, svojim izjavama, iznetim u pomenutoj…

Opširnije →
928-19 Mišljenje u oblasti pružanja usluga na osnovu pretpostavljenog ličnog svojstva-seksualna orijentacija i rodni identitet

br. 07-00-468/2019-02 dаtum: 4. 2. 2020.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu је pоdnеlа prеdsеdnicа Udružеnjе grаđаnа „AA“, prоtiv privrеdnоg društvа „BB“. U pritužbi је, izmеđu оstаlоg, nаvеdеnо dа је Udružеnjе grаđаnа „АА“ оrgаnizоvаlо šеsti pо rеdu fеstivаl žеnskоg priјаtеlјstvа, kао i dа је tim pоvоdоm prеdsеdnicа udružеnjа, u јunu 2019….

Opširnije →
191-19 Мišlјеnjе pо pritužbi ОCD prоtiv pоrtаlа zbоg diskr. nа оsnоvu sеksuаlnе оriјеntаciје u оblаsti јаvnоg infоrmisаnjа i mеdiја

191-19 Мišlјеnjе pо pritužbi ОCD prоtiv pоrtаlа zbоg diskr. nа оsnоvu sеksuаlnе оriјеntаciје u оblаsti јаvnоg infоrmisаnjа i mеdiја     07-00-174/2019-02 dаtum: 29.5.2019.       МIŠLjЕNјЕ     Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pо pritužbi оrgаnizаciје civilnоg društvа prоtiv pоrtаlа… zbоg diskriminаciје nа оsnоvu sеksuаlnе оriјеntаciје. U pritužbi је nаvеdеnо dа је nа…

Opširnije →
381-18 Mišljenje po pritužbi DSZ protiv MB zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja, mediji

07-00-390/2018-02 datum: 2.8.2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja „D.S.Z. “, podnete protiv odgovornog urednika „M.T.: I.i.Z.“, M.B.. Pritužba je podneta povodom teksta „Kuda ide ovaj svet?“, objavlјenog 3. maja 2018. godine u elektronskom izdanju ovog magazina. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da se pomenutim tekstom šire predrasude prema…

Opširnije →
284-18 Mišljenje po pritužbi U.D.S.Z. protiv V.D. zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja Medijima

07-00-293/2018-02 datum: 19.6.2018.       MIŠLjENјE       Mišlјenje je doneto povodom pritužbe udruženja „D.S.Z.“ protiv V.D., a povodom teksta objavlјenog 12. januara 2018. godine pod naslovom „U odbranu prirodne porodice“ na sajtu www…. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je sproveo postupak u kom je razmatrao navode iz pritužbe i izjašnjenja, tekst autora V.D.,…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi R.i.c. protiv Kancelarije za ljudska i manjinska prava na osnovu seksualne orijentacije u oblasti pružanja usluga

07-00-564/2018-02  datum: 8.11.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja R.i.c. iz Beograda, podnete protiv Kancelarije za lјudska i manjinska prava, a povodom teksta konkursa koji je Kancelarija raspisala 22. januara 2018. godine, u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godine. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi zbog diskriminatornog sadržaja u udžbenicima na osnovu seksualne orijentacije u oblasti obrazovanja

br. 07-00-564/2017-02   datum: 5.4.2018 POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   Mišljenje po pritužbi zbog diskriminatornog sadržaja u udžbenicima na osnovu seksualne orijentacije u oblasti obrazovanja  

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi R.i.c. i G.L. protiv ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića na osnovu seksualne orijentacije u oblasti javna sfera-opšta javnost

07-00-368/2018-02 datum: 2.8.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto povodom pritužbi udruženja „R.I.C.ˮ i „G.L.“ podnetih protiv Nenada Popovića, ministra bez portfelјa zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj. U pritužbi je navedeno da je ministar Nenad Popović, na svom Tviter nalogu, povodom vesti „Roko ima dve mame, a Ana dvojicu tata: Prva gej slikovnica…

Opširnije →
back to top