Day: January 18, 2024

70-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije prilikom pružanja usluga

br. 07-00-79/2023-02 datum: 18.1.2024.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, koju je podnela protiv restorana „BB“, zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. U pritužbi je opisan događaj koji je podnositeljku pritužbe i njenu partnerku veoma potresao, a koji se desio tokom njihovog boravka u restoranu „BB“. Naime, konobar ovog restorana…

Opširnije →
back to top