Političko ili versko ubeđenje

Pritužba N.G. protiv JKP zbog diskriminacije po osnovu religijskog uverenja u obalsti pružanja usluga

07-00-129/2017-02  datum: 7.7.2017.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe N.G. protiv Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Novi Pazar U pritužbi je navedeno da Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” nije dozvolilo postavlјanje nadgrobnog spomenika u obliku piramide za pokojnog oca i za života majci pritužilјe na groblјu kod .. crkve…

Opširnije →
Pritužba A.V protiv NSMNM i PSO zbog diskriminacije po osnovu političkog ubeđenja u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-383/2016-02 dаtum: 12. 12. 2016.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pо pritužbi А. V. prоtiv Nаciоnаlnоg sаvеtа mаđаrskе nаciоnаlnе mаnjinе i Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа оbrаzоvаnjе, prоpisе, uprаvu i nаciоnаlnе mаnjinе – nаciоnаlnе zајеdnicе, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlitičkоg ubеđеnjа i člаnstvа u nеvlаdinој оrgаnizаciјi. U pritužbi је nаvеdеnо dа је Izvršni оdbоr Nаciоnаlnоg…

Opširnije →
Pritužba sindikata protiv MUP zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikatu u oblasti rada

br. 07-00-80/2015-02 datum: 14.7.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo SSP, u ime i uz saglasnost 11 članova sindikata, protiv Ministarstva unutrašnjih poslova zbog diskriminacije na osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji. U pritužbi je navedeno da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova organizovan štrajk zaposlenih u periodu od 26. septembra…

Opširnije →
Pritužba GG „D“ protiv M. M. zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja u oblasti delovanja u političkoj stranci

br. 07-00-94/2014-02 datum: 11. 9. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela advokatkinja L. S. iz B, u ime i uz saglasnost grupe građana „D” protiv M. M. iz B. U toku postupka utvrđeno je da je 11. decembra 2013. godine, u organizaciji Unije studenata Filozofskog fakulteta, održana…

Opširnije →
Pritužba Lj.S, M.V, D.M i M.G, protiv opštine Kikinda zbog diskriminacije po osnovu političkog opredeljenja u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-127/2014-02 datum: 4. 9. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „C. p. z.” iz K. u ime i uz saglasnost Lj. S, M. V, D. M. i M. G. iz K. protiv Opštinske uprave opštine Kikinda, P. M, predsednika opštine Kikinda i Lj. S, načelnika Opštinske uprave opštine…

Opširnije →
Pritužba udruženja A. S. protiv Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta zbog diskriminacije na osnovu religijskih uverenja u oblasti obrazovanja

del. br. 1065 datum: 15. 10. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS” br. 22/2009) povodom pritužbe udruženja A. S. protiv…

Opširnije →
Pritužba udruženja A. S. zbog diskriminacije protiv D. Ć. iz N. zbog govora mržnje i podsticanja nasilja protiv ateista

del. br. 1080 datum: 30. 7. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe udruženja A. S, koje…

Opširnije →
Pritužba R.V. protiv NSZ zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja

del. br. 399 datum: 20. 4. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), postupajući po pritužbi R. V. iz…

Opširnije →
Pritužba A. P. protiv M. B. B. zbog diskriminacije u zapošljavanju na osnovu verskog ubeđenja

Pritužba A. P. protiv M. B. B. zbog diskriminacije u zapošljavanju na osnovu verskog ubeđenja del. br. 967/2011 datum: 27. 8. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (član 33. stav 1. tačka 1….

Opširnije →
Pritužba protiv gradonačelnika grada N. P. zbog diskriminacije po osnovu političkog ubeđenja

del. br. 1016/2011 datum: 26. 8. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe E. L. R, iz…

Opširnije →
back to top