Day: January 16, 2017

Sastanak poverenice i ambasadorke Rumunije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković danas se sastala sa ambasadorkom Rumunije u Srbiji, Oanom- Kristinom Popom. Sastanku su prisustvovali još i Draga Vukčević iz institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i zamenica rumunske ambasadorke Mihaela Osorio. Tokom sastanka bilo je reči o povereničinoj poseti rumunskim telima za ravnopravnost kao i o mogućnostima koje stoje na…

Opširnije →
Pritužba A.V protiv NSMNM i PSO zbog diskriminacije po osnovu političkog ubeđenja u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-383/2016-02 dаtum: 12. 12. 2016.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pо pritužbi А. V. prоtiv Nаciоnаlnоg sаvеtа mаđаrskе nаciоnаlnе mаnjinе i Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа оbrаzоvаnjе, prоpisе, uprаvu i nаciоnаlnе mаnjinе – nаciоnаlnе zајеdnicе, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlitičkоg ubеđеnjа i člаnstvа u nеvlаdinој оrgаnizаciјi. U pritužbi је nаvеdеnо dа је Izvršni оdbоr Nаciоnаlnоg…

Opširnije →
back to top