Pol / Rod

Pritužba P. C. protiv lekara S. R. po osnovu pola u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

br. 07-00-193/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe P. Č. iz B. protiv dr S. R, lekara u U. dečijoj klinici u B. Podnosilac pritužbe je naveo da je nakon operacije bio sa detetom u sobi, da mu je nakon što je na kratko otišao do kuće,…

Opširnije →
Pritužba A. Z. i M. A, protiv prof. B. S. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti obrazovanja

br. 07-00-185/2014-02 datum: 31. 7. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi A. Z. i M. A, protiv prof. dr B. S., zbog teksta objavljenog u udžbeniku Kriminalistike. Naime, u delu udžbenika u kojem autora piše o metodici otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnog dela silovanja, između ostalog, navedeno je „da su…

Opširnije →
Pritužba I. K. protiv Vojne gimnazije zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti obrazovanja

br. 07-00-603/2013-02 datum: 9. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe I. K. iz N. S. protiv Vojne gimnazije u Beogradu, zbog konkursa za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu gimnaziju u školskoj 2013/2014 godini, koji sadrži diskriminatoran uslov. U konkursu za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu gimnaziju u…

Opširnije →
Pritužba UG protiv B. Z. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-582/2013-02 datum: 20. 11. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja građanki „Ž. p.” iz N, protiv B. Z, preduzetnika, vlasnika Ugostiteljsko trgovinske radnje „E. p. c.” u N, povodom objavljivanja oglasa za posao u ovom ugostiteljsko – trgovinskom objektu. Utvrđeno je da su oglasom za posao koji glasi:…

Opširnije →
Pritužba M. Š. protiv P. M. P. d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-413/2013-02 datum: 11. 10. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. Š. iz B. protiv P. M. P. d.o.o. B. i R. Z, IT menadžera za Z. B, zbog diskriminacije na osnovu pola. U toku postupka je utvrđeno da je M. Š. bila jedina zaposlena žena…

Opširnije →
Pritužba U. o. s. n. s. protiv U. o. s. v. zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti sporta

del. br. 07-00-112/2013-01 datum: 22. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo U. o. s. N. S. protiv U. o. s. V. i U. o. s. S, zbog donošenja i primene akta kojim se sudijama ženskog pola uskraćuje pravo na suđenje u određenom periodu zbog trudnoće i…

Opširnije →
Pritužba B. c. z. b. p. protiv K. a. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti obrazovanja i vaspitanja

del. br. 07-00-148/2013-02 datum: 21. 6. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija „B. c. z. b. p.” iz B. protiv K. a. u B. zbog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2013/2014 godini, koji sadrži diskriminatorne uslove. 1. TOK POSTUPKA 1.1….

Opširnije →
Pritužba V. R. protiv SO Stara Pazova protiv Odluke o izmenama i dopunama Statuta kojima se ukida Komisija za ravnopravnost polova

del. br. 07-00-159/2013-02 datum: 7. 6. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela V. R. iz S. P. protiv Skupštine opštine Stara Pazova, zbog usvajanja Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Stara Pazova kojom je ukinuta Komisija za ravnopravnost polova. 1. TOK POSTUPKA 1.1. Poverenici za zaštitu…

Opširnije →
Pritužba GOF DS Pančevo protiv grada i Skupštine grada Pančeva zbog kršenja Odluke o ravnopravnosti polova

del. br. 336 datum: 4. 2. 2013.   MIŠLjENjE BR. 374/2012   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Gradski odbor Foruma žena Demokratske stranke Pančevo protiv Gradske uprave grada Pančeva zbog navoda da je Gradska uprava grada Pančeva i Skupština grada Pančeva na III Skupštinskog zasedanju održanom 3. avgusta 2012. godine,…

Opširnije →
Pritužba Z.M. B.B. D.Đ. protiv dnevnog lista B. zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti javnog informisanja

del. br. 1368 datum: 28. 9. 2012.   MIŠLjENjE BR. 303/2012   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju su podnele: dr Z. M, B.B. i D. Đ. protiv: dnevnog lista „B.” povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „B.” – „Francuska vlada na štiklama od 15 cm: Lepotice u kabinetu Fransoa Olanda” od 19….

Opširnije →
back to top