Pol / Rod

Pritužba T. P. protiv A. t. doo D. zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-238/2014-02 datum: 26. 9. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela T. P. iz B, protiv privrednog društva „A. t.” d. o. o. D. U pritužbi je navela da je odmah nakon povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta 22. aprila 2014. godine, poslodavac obavestio…

Opširnije →
Pritužba K. J. protiv privrednog društva R. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-216/2014-02 datum: 4. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi koju je u ime K. J. iz B, podnela advokatkinja M. H. R. protiv privrednog društva „R.” d.o.o. iz B, zbog diskriminacije na osnovu pola, prilikom navodnog preuzimanja zaposlenih iz „A. D.” d.o.o. iz B. Podnositeljka pritužbe je navela…

Opširnije →
Pritužba P. C. protiv lekara S. R. po osnovu pola u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

br. 07-00-193/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe P. Č. iz B. protiv dr S. R, lekara u U. dečijoj klinici u B. Podnosilac pritužbe je naveo da je nakon operacije bio sa detetom u sobi, da mu je nakon što je na kratko otišao do kuće,…

Opširnije →
Pritužba A. Z. i M. A, protiv prof. B. S. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti obrazovanja

br. 07-00-185/2014-02 datum: 31. 7. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi A. Z. i M. A, protiv prof. dr B. S., zbog teksta objavljenog u udžbeniku Kriminalistike. Naime, u delu udžbenika u kojem autora piše o metodici otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnog dela silovanja, između ostalog, navedeno je „da su…

Opširnije →
Pritužba I. K. protiv Vojne gimnazije zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti obrazovanja

br. 07-00-603/2013-02 datum: 9. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe I. K. iz N. S. protiv Vojne gimnazije u Beogradu, zbog konkursa za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu gimnaziju u školskoj 2013/2014 godini, koji sadrži diskriminatoran uslov. U konkursu za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu gimnaziju u…

Opširnije →
Pritužba UG protiv B. Z. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-582/2013-02 datum: 20. 11. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja građanki „Ž. p.” iz N, protiv B. Z, preduzetnika, vlasnika Ugostiteljsko trgovinske radnje „E. p. c.” u N, povodom objavljivanja oglasa za posao u ovom ugostiteljsko – trgovinskom objektu. Utvrđeno je da su oglasom za posao koji glasi:…

Opširnije →
Pritužba M. Š. protiv P. M. P. d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-413/2013-02 datum: 11. 10. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. Š. iz B. protiv P. M. P. d.o.o. B. i R. Z, IT menadžera za Z. B, zbog diskriminacije na osnovu pola. U toku postupka je utvrđeno da je M. Š. bila jedina zaposlena žena…

Opširnije →
Pritužba U. o. s. n. s. protiv U. o. s. v. zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti sporta

del. br. 07-00-112/2013-01 datum: 22. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo U. o. s. N. S. protiv U. o. s. V. i U. o. s. S, zbog donošenja i primene akta kojim se sudijama ženskog pola uskraćuje pravo na suđenje u određenom periodu zbog trudnoće i…

Opširnije →
Pritužba B. c. z. b. p. protiv K. a. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti obrazovanja i vaspitanja

del. br. 07-00-148/2013-02 datum: 21. 6. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija „B. c. z. b. p.” iz B. protiv K. a. u B. zbog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2013/2014 godini, koji sadrži diskriminatorne uslove. 1. TOK POSTUPKA 1.1….

Opširnije →
Pritužba V. R. protiv SO Stara Pazova protiv Odluke o izmenama i dopunama Statuta kojima se ukida Komisija za ravnopravnost polova

del. br. 07-00-159/2013-02 datum: 7. 6. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela V. R. iz S. P. protiv Skupštine opštine Stara Pazova, zbog usvajanja Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Stara Pazova kojom je ukinuta Komisija za ravnopravnost polova. 1. TOK POSTUPKA 1.1. Poverenici za zaštitu…

Opširnije →
back to top