Day: March 8, 2021

983-2020 Pritužba Udruženje protiv televizije BB, voditelja emisije VV, glavnog i odgovornog urednika DD i direktorke televizije

br. 07-00-427/2020-02 datum: 8.3.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje AA podnelo protiv televizije BB, voditelja emisije VV, glavnog i odgovornog urednika DD i direktorke televizije ĐĐ. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je 9. avgusta 2020. godine na TV BB, u emisiji VV, emitovan prilog u kom…

Opširnije →
Pоvеrеnicа u Pribојu pоvоdоm Меđunаrоdnоg dаnа žеnа

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić оrgаnizоvаlа је pоvоdоm mеđunаrоdnоg dаnа žеnа, 8. Маrtа pоsеtu оpštini Pribој, kојој је 2019. gоdinе dоdеlјеnа nаgrаdа zа grаd/оpštinu јеdnаkih mоgućnоsti. Zајеdnо zа pоvеrеnicоm, Pribој su оbišlе i аmbаsаdоrkа Аustrаliје Rut Stјuаrt i zаmеnicа аmbаsаdоrkе Еnglеskе Rеbеkа Fаbrici. Nа pоčеtku pоsеtе pоvеrеnicа i аmbаsаdоrkе sаstаlе su sе sа člаnоvimа…

Opširnije →
923-20 Utvrđena diskriminacija na osnovu pola

br. 07-00-360/2020-02 datum: 8.3.2021.       MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja „Femplatz“ protiv Danila Lukića, zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je Danilo Lukić advokat i nosilac liste Grupe građana – Za bolju opštinu Plandište, koji je, izemđu ostalog, u svoj predizborni program pred izbore…

Opširnije →
back to top