Druga lična svojstva

Pritužba organizacije H. H. protiv kozmetičkog salona V N zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-620/2014-02 datum: 30. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija H. H. iz B. protiv kozmetičkog salona V. n. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 1. avgusta 2014. godine posetio kozmetički salon V. n. iz B. u nameri da…

Opširnije →
Pritužba organizacije H. H. protiv kozmetičkog salona TD zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-614/2014-02 datum: 30. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija H. H. iz B, protiv frizersko kozmetičkog salona „T. D.”. Pritužba je podneta nakon situacionog testiranja diskriminacije koje je ova organizacija organizovala sa ciljem da proveri da li kozmetički saloni diskriminišu osobe koje žive sa…

Opširnije →
Pritužba organizacije H. H. protiv kozmetičkog salona M zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-618/2014-02 datum: 30. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija H. H. iz B, protiv kozmetičkog salona M. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 19. avgusta 2014. godine posetio kozmetički salon M. u B. u nameri da zakaže uslugu…

Opširnije →
Pritužba organizacije H. H. protiv kozmetičkog salona D. B. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-613/2014-02 datum: 30. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija H. H. iz B, protiv kozmetičkog salona D. B. iz B. Pritužba je podneta nakon situacionog testiranja koje je ova organizacija organizovala sa ciljem da proveri da li kozmetički saloni diskriminišu osobe koje žive sa…

Opširnije →
Pritužba organizacije H. H. protiv kozmetičkog salona Š. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-625/2014-02 datum: 30. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija H. H. iz Beograda, protiv kozmetičkog salona Š. iz Beograda. U postupku je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 12. avgusta 2014. godine telefonom pozvao kozmetički salon Š. iz Beograda da bi zakazao uslugu pedikira…

Opširnije →
Pritužba J. H. V. protiv Doma zdravlja zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada

br. 07-00-514/2014-02 datum: 16. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. H. V. iz Š, protiv Doma zdravlja „V.”, a povodom konkursa za upis na specijalizaciju iz ginekologije. U pritužbi je navela da joj nije odobrena specijalizacija, da je konkurs sproveden sa mnogo nepravilnosti i da joj je u…

Opširnije →
Pritužba M. Ž. protiv d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada

br. 07-00-490/2014-02 datum: 2. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi M. Ž. iz B, protiv privrednog društva „I.” d.o.o. B, zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada. U pritužbi je navedeno da je M. Ž. bila zaposlena kod poslodavca „I.” na radnom mestu referentkinje u…

Opširnije →
Pritužba D. M. protiv poslodavca zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-515/2014-02 datum: 13. 2. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. M. protiv N. D. I. zbog odluke poslodavca da mu otkaže ugovor o radu. Podnosilac pritužbe smatra da mu je otkazan ugovor o radu jer je direktora organizacije obavestio o svojoj nameri da koristi pravo na odsustvo sa…

Opširnije →
Pritužba D. M. M. protiv privrednog društva P. SCG zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-00475/2014-02 datum: 29. 1. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi D. M. M, državljanke A, koju je podnela protiv privrednog društva „P. SCG”. U pritužbi je navela da je od 2006. godine zaposlena na poslovima finansijske direktorke u „P. SCG”, kao i da je poslodavac svake godine uredno podnosio…

Opširnije →
Pritužba G. M. protiv I. B. d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-411/2014-02 datum: 26. 1. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela G. M. iz B, protiv privrednog društva „I. B.” d.o.o. B. U pritužbi je navela da je bila zaposlena u privrednom društvu „P. M.” a. d. Č. i da je privremeno upućena na rad u „I….

Opširnije →
back to top