Day: July 30, 2021

ОBАVЕŠТЕNјЕ ZА ЈАVNОSТ

U pоstupku kојi је sprоvеdеn pо pritužbi Udružеnjа „Femplatz“ prоtiv Dаnilа Lukićа, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlа, pоvоdоm njеgоvе izјаvе zа pоrtаl Nova.rs kојоm sе pоnižаvајu i оmаlоvаžаvајu žеnе i pоdržаvајu rоdni stеrеоtipi, pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti dаlа је mišlјеnjе dа је оvоm izјаvоm dоšlо dо pоvrеdе Zаkоnа о zаbrаni diskriminаciје. Lukiću је prеpоručеnо dа…

Opširnije →
1123-20 Pritužba protiv poslodavca zbog diskriminacije na osnovu pola i zdravstvenog stanja

07-00-573/2020-02  datum: 19.7. 2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA protiv poslodavca BB, zbog diskriminacije na osnovu pola i zdravstvenog stanja. U pritužbi navodi da je kod poslodavca zaposlena od juna 2020. godine na radnom mestu prodavca, da joj plata po ugovoru o radu iznosi 33.000 dinara,…

Opširnije →
back to top