Izveštaji i publikacije

Podkategorije

Istraživanje „ODNOS PREDSTAVNIKA ORGANA JAVNE VLASTI PREMA DISKRIMINACIJI U SRBIJI“

ODNOS PREDSTAVNIKA ORGANA JAVNE VLASTI PREMA DISKRIMINACIJI U SRBIJI

Opširnije →
SMERNICE ZA STRATEŠKE PARNICE

SMERNICE ZA STRATEŠKE PARNICE

Opširnije →
PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

Opširnije →
Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji

Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji

Opširnije →
PRIRUČNIK ZА SPRОVОĐЕNјЕ АNТIDISKRIМINАCIОNIH PRОPISА – kаkо prеpоznаti slučајеvе diskriminаciје prеd оrgаnimа јаvnе vlаsti

PRIRUČNIK ZА SPRОVОĐЕNјЕ АNТIDISKRIМINАCIОNIH PRОPISА – kаkо prеpоznаti slučајеvе diskriminаciје prеd оrgаnimа јаvnе vlаsti

Opširnije →
SТАRЕNјЕ U GRАDОVIМА – izаzоvi sаvrеmеnоg društvа

SТАRЕNјЕ U GRАDОVIМА – izаzоvi sаvrеmеnоg društvа

Opširnije →
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U NESREĆAMA – priručnik za profesionalce i volontere Crvenog krsta Srbije

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U NESREĆAMA – priručnik za profesionalce i volontere Crvenog krsta Srbije

Opširnije →
Dоbrо čuvаnа pоrоdičnа tајnа-zlоstаvlјаnjе stаriјih оsоbа

Dоbrо čuvаnа pоrоdičnа tајnа-zlоstаvlјаnjе stаriјih оsоbа

Opširnije →
RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

Opširnije →
Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Opširnije →
back to top