Izveštaji i publikacije

Podkategorije

Praktikum za zaštitu od diskriminacije (albanski)

  Autori: prof. dr Nevena Petrušić, Kosana Beker, MA Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba, 2012. godine Broj strana: 42   Praktikumi për mbrojtje nga diskriminimi

Opširnije →
Praktikum za zaštitu od diskriminacije (romski)

  Autori: prof. dr Nevena Petrušić, Kosana Beker, MA Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba, 2012. godine Broj strana: 42 Praktikum vaš arakhibe kotar diskriminacija

Opširnije →
Za Srbiju bez diskriminacije

  Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2012. godine Broj strana: 8 Za Srbiju bez diskriminacije

Opširnije →
Praktikum za zaštitu od diskriminacije

  Autori: prof. dr Nevena Petrušić, Kosana Beker, MA Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba, 2012. godine Broj strana: 94 Praktikum za zaštitu od diskriminacije

Opširnije →
Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita

  Autori: prof. dr Nevena Petrušić, dr Goran Ilić, dr Mario Reljanović, dr Jovan Ćirić, mr Marina Matić, Kosana Beker, Svetlana Nenadić, Verica Trninić Izdavač: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2012. godine Broj strana: 176 Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita

Opširnije →
Istraživanje: Mediji i diskriminacija u Srbiji

  Urednica: Antigona Andonov Autori: Tatjana Jakobi, Milan Lukić, Milena Marković Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2012. godine Broj strana: 74 Istraživanje: Mediji i diskriminacija u Srbiji

Opširnije →
Prava deteta u međunarodnim dokumentima

  Urednica: Prof. dr Nevena Vučković Šahović Izdavač: Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2011. godine Broj strana: 492 Прaвa дeтeтa у мeђунaрoдним дoкумeнтимa

Opširnije →
back to top