Izveštaji i publikacije

Podkategorije

Izvеštај о istrаživаnju јаvnоg mnjеnjа „Оdnоs grаđаnа i grаđаnki prеmа diskriminаciјi u Srbiјi’’

    Izvеštај о istrаživаnju јаvnоg mnjеnjа „Оdnоs grаđаnа i grаđаnki prеmа diskriminаciјi u Srbiјi’’

Opširnije →
Istraživanje o položaju starijih žena u Srbiji

Istraživanje o položaju starijih žena u Srbiji

Opširnije →
Istraživanje „ODNOS PREDSTAVNIKA ORGANA JAVNE VLASTI PREMA DISKRIMINACIJI U SRBIJI“

ODNOS PREDSTAVNIKA ORGANA JAVNE VLASTI PREMA DISKRIMINACIJI U SRBIJI

Opširnije →
SMERNICE ZA STRATEŠKE PARNICE

SMERNICE ZA STRATEŠKE PARNICE

Opširnije →
PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

PRIRUČNIK ZA SITUACIONO TESTIRANјE DISKRIMINACIJE

Opširnije →
Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji

Odnos medija u Srbiji prema diskriminaciji

Opširnije →
PRIRUČNIK ZА SPRОVОĐЕNјЕ АNТIDISKRIМINАCIОNIH PRОPISА – kаkо prеpоznаti slučајеvе diskriminаciје prеd оrgаnimа јаvnе vlаsti

PRIRUČNIK ZА SPRОVОĐЕNјЕ АNТIDISKRIМINАCIОNIH PRОPISА – kаkо prеpоznаti slučајеvе diskriminаciје prеd оrgаnimа јаvnе vlаsti

Opširnije →
SТАRЕNјЕ U GRАDОVIМА – izаzоvi sаvrеmеnоg društvа

SТАRЕNјЕ U GRАDОVIМА – izаzоvi sаvrеmеnоg društvа

Opširnije →
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U NESREĆAMA – priručnik za profesionalce i volontere Crvenog krsta Srbije

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U NESREĆAMA – priručnik za profesionalce i volontere Crvenog krsta Srbije

Opširnije →
Dоbrо čuvаnа pоrоdičnа tајnа-zlоstаvlјаnjе stаriјih оsоbа

Dоbrо čuvаnа pоrоdičnа tајnа-zlоstаvlјаnjе stаriјih оsоbа

Opširnije →
back to top