О нама

Подкатегорије

Међународни дан борбе против расне дискриминације

Међународни дан борбе против расне дискриминације ове године обележава се  у сенци пандемије вируса COVID – 19 и мера за његово сузбијање, изјавила је повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић и истакла да је актуелна ситуација показала сву рањивост савременог друштва на глобалном нивоу и пред нас поставила незапамћене изазове, између осталог, и по питању…

Опширније →
Предат Редован годишњи извештај о стању у области равноправности за 2019. годину

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Редовaн годишњи извештај о стању у области заштите равноправности за 2019. годину. У 2019. години поднето је највише притужби због дискриминације на основу инвалидитета. На другом месту су притужбе на основу пола, а потом оне на основу здравственог стања, док је на основу старосног доба…

Опширније →
“Бeрзaнскo звoнo зa рoдну рaвнoпрaвнoст”

Нeкe живoтнe oколнoсти, кao и oвe у кojимa смo дaнaс, пoкaзуjу дa нaм je пoтрeбнa свaкa oсoбa, дa сaмo зajeднo у пaртнeрскoм oднoсу мушкaрaцa и жeнa мoжeмo прeвaзићи изaзoвe прeд кojимa сe нaлaзимo, рeклa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић, нa дoгaђajу „Бeрзaнскo звoнo зa рoдну рaвнoпрaвнoст“. Пoвeрeницa je истaклa дa нaшa дeмoгрaфскa структурa…

Опширније →
Повереница на конференцији „Невидљиве жене“

Окружење и брига које данас обезбедимо старијима је истовремено и залог за нашу будућност, због чега у њему не сме бити места за дискриминацију, истакла је Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији „Невидљиве жене“ посвећене унапређењу равноправности старијих жена. Конференцију су организовали Црвени крст Србије и мрежа Хумана С у сарадњи са Кабинетом…

Опширније →
Повереница се састала са директором УНФПА

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, састала се са новоименованим регионалним директором Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА) Џоном Мосотијем. Јанковић и Мосоти разговарали су о бројним темама, са посебним акцентом на положај старијих, Рома, као и о сексуалном и репродуктивном здрављу жена и девојчица. Било је речи и о досадашњим заједничким активностима, уз закључак да…

Опширније →
САОПШТЕЊЕ ЗА 8. МАРТ

У циљу прoмoвисaњa знaчaja и улoгe жeнa у друштву, кao и жeнскoг дoпринoсa култури, пoвереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, нa Meђунaрoдни дaн жeнa, oтвoрилa je Сaлoн Нoбeлoвки у Mузejу књигe Aдлигaт у кoмe ћe тo бити стaлнa умeтничкa пoстaвкa. Унaпрeђeњe рoднe рaвнoпрaвнoсти крoз измeнe културних oбрaзaцa je дугoтрajaн и слoжeн прoцeс, aли нeмa прoспeритeтa…

Опширније →
Повереница Јанковић у обиласку Аранђеловца поводом 8.марта

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић организовала је поводом 8. марта традиционални обилазак једне од општина у Србији која је успешна у  спровођењу  равноправности. Ове године то је Аранђеловац, општина која добила награду Повереника „Град/општина“ једнаких могућности“ за 2019. годину. Заједно са повереницом, Аранђеловац су посетиле и амбасадорке Канаде – Кати Чаба, Израела – Алона…

Опширније →
Повереница на седници Социо-економског савета

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала се на седници Социо-економског савета Републике Србије на којој је изнела свеобухватан преглед стања у области дискриминације на тржишту рада и запошљавања и представила најважније закључке из Посебног извештаја о дискриминацији у области рада и запошљавања који је у децембру 2019. године предат Народној скупштини Републике Србије. Нагласивши…

Опширније →
САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

Поводом предстојеће изборне кампање, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић позива све учеснике у изборном процесу, укључујући и медије, да поштују законе и одредбе Устава Републике Србије и покажу толеранцију према политичким неистомишљеницима. Повереница наглаша важност поштовања Закона о забрани дискриминације који забрањује говор мржње, изазивање националне, верске и сваке друге нетрпељивости, али и увредљиво,…

Опширније →
Пoвeрeницa нa Кoпaoник бизнис фoруму

Кoмпaниje кoje вoдe рaчунa o рaвнoмeрнoj зaступљeнoсти жeнa и рaзличитoстимa пo другим oснoвaмa у мeнaџмeнту, бeз сумњe oствaруjу вeћи прoфит и прeдњaчe у инoвaциjaмa, oцeнилa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa Кoпaoник бизнис фoруму 2020. Moдeрирajући пaнeл „Рoднa рaвнoпрaвнoст кao прeдуслoв зa oдржив рaзвoj нa лoкaлнoм нивoу”, Jaнкoвић je укaзaлa дa ћe ипaк…

Опширније →
back to top