Листа експерата и експерткиња

Повереница за заштиту равноправности, на основу члана 25. Пословника о раду, донела је одлуку о формирању Листе стручњака/стручњакиња, на којој ће се налазити експерти и експерткиње који се теоријски и практично баве људским правима и заштитом од дискриминације. Особе са ове Листе биће ангажоване на разматрању појединих питања од значаја за примену антидискриминационих прописа, спровођење истраживања, за правне и друге анализе, давање стручних мишљења и слично. Сви наведени експерти/експерткиње сагласили су се да буду на Листи Повереника за заштиту равноправности.

ЛИСТА ЈЕ У ФАЗИ ПРИПРЕМЕ И АЖУРИРАЊА
Опширније →
back to top