Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-16/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00210/2016-20 од…

Опширније →
Мишљење на Нацрт националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020)

бр. 337-00-24/2016-01     датум:  29. септембар 2016 године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020) Министарство одбране је дописом број 1306-4 од 12. септембра 2016. године, доставило Поверенику за…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Царинског закона

бр. 011-00-17/2016-01   датум:  27. септембар 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Царинског закона  Министарство финансија је електронском поштом од 5. септембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Царинског закона, ради давања мишљења. Поступајући…

Опширније →
Мишљење на Нацрт акционог плана за спровођење инклузивног образовања 2015-2020

бр. 6-00-1/2016-01 датум: 9. јун 2016 године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности , Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт акционог плана за спровођење инклузивног образовања 2015-2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-124/2016-06 од 24. маја 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности други Нацрт акционог плана за спровођење…

Опширније →
Mишљење на Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина

бр. 90-00-3/2016-01     датум: 24. фебруар 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ на Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), је дописом број 90-00-148/2015-08 од 22. фебруара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник),…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 011-00-8/2016-04   датум:  12.02.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом Поверенику за заштиту равноправности 12. фебруара 2016. године достављен је допис Министарства  за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 401-00-02584/2015-13 од 10. фебруара 2016. године, којим је затражено…

Опширније →
Mишљење o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места

бр. 110-00-9/2016-04     датум:  09. 02.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) је дописом број: 110-00-00204/2015-17 од 08. фебруара 2016. године, након спроведених додатних консултација са надлежним органима, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

бр. 011-00-6/2016-02     датум:  05.02.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Министарство  просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-20/2016-04 од 1. фебруара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и…

Опширније →
Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

бр. 011-00-5/1/2016-02   датум:  02.02. 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-00384/2015-17 од 29. јануара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

бр. 011-00-12/1/2015-03   датум:  02. 02.  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-00384/2015-17 од 29. јануара 2016. године, доставило Поверенику…

Опширније →
back to top