Мишљење на Предлог одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва

Бр. 011-00-13/2021-02    датум:  15. април 2021.године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Предлог одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва

 

Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, дописом број 119-01-82/2021-08 од 12. априла 2021.године, доставила је Поверенику за заштиту равноправности, Предлог одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва (у даљем тексту: Предлог одлуке), ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Предлог одлуке, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

Најпре истичемо да је Повереник за заштиту равноправности самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу.

Повереник указује да је у тачки 3. Предлога одлуке, код именовања чланова Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва, потребно брисати представника Повереника за заштиту равноправности, имајући у виду да се ради о образовању повременог радног тела Владе, ради разматрања питања из надлежности Владе, те стога представник Повереника за заштиту равноправности не може бити члан наведеног тела. Представник Повереника за заштиту равноправности може бити само посматрач и на тај начин дати допринос у раду Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Предлог одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top