Our Blog Stay up to date with our latest blogs.

Министарка правде Маја Поповић и повереница Бранкица Јанковић разговарале о начинима за унапређење борбe против роднозаснованог насиља

Поводом две иницијативе које је Повереник за заштиту равноправности упутио Министарству правде одржан је састанак министарке правде Маја Поповић и поверенице Бранкице Јанковић. Циљ прве иницијативе је измена Закона о кривичним санкцијама на начин да се пропише обавеза надлежних органа да, по службеној дужности и у случајевима роднозаснованог и породичног насиља обавесте жртву о отпуштању…

Опширније →
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ РЕКЛАМНОГ СПОТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ СРБИЈЕ „НЕ ВОЗИ ЗАУСТАВНОМ ТРАКОМ, НЕ ЗАУСТАВЉАЈ ЖИВОТ!“

Поводом рекламног спота Јавног предузећа Путеви Србије  „Не вози зауставном траком, не заустављај живот!“ повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упозорова да реклама која пре свега треба да има за циљ повећање безбедности учесника у саобраћају, не сме да заговара или подржава предрасуде и друге друштвене обрасце понашања који су засновани на стереотипима, попут оних…

Опширније →
Повереница на састанку у Бечу о трговини људима

Повереница за заштиту равнооравности Бранкица Јанковић учествовала је на  Трећем додатном  састанку о људској димензији о заштити права жртава трговине људима, који се одржава Бечу.  На панелу „Борба против трговине људима у сајбер простору“  повереница  Јанковић  представила је искуство Србије које би могло да буде  мали допринос и један од могућих алата у борби против…

Опширније →
Стручни скуп за представнике медија о сузбијању дискриминације и говора мржње

Борба против говора мржње биће у фокусу рада институције у наредном периоду због све присутнијег говора мржње уз сексизам, мизогинију, понижавајуће и увредљиво поступање, о чему сведочи и значајан број притужби који стижу Поверенику, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на  стручном скупу за медије посвећеном сузбијању дискриминације и говору мржње у организацији…

Опширније →
Повереница на конференцији: „Пoштoвaњe рaзличитoсти кao кaмeн тeмeљaц зa интeгрaциjу Рoмa крoз зaпoшљaвaњe – случaj Слoвeниje и Србиje“

Заштита од дискриминације и унапређење положаја Рома и Ромкиња, кроз одговарајући приступ становању, образовању, раду и изворима прихода мора бити високо на листи приоритета надлежних органа и институција,  јер ти проблеми и даље одлучујуће опредељују положај ромске националне мањине у нашем друштву, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на  кoнфeрeнциjи „Пoштoвaњe рaзличитoсти кao…

Опширније →
Повереница на конференцији „Утицај вештачке интелигенције на слободу информисања, мишљења и изражавања“

Вештачка интелигенција може одлучујуће утицати на природу друштвених односа, пре свега у областима рада и запошљавања,  пружања услуга и поступцима пред органима јавне власти, потенцијално узрокујући дискриминацију, због чега је од изузетне важности  мултистејкхолдерски приступ и заједничко праћење ситуације, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  на конференцији „Утицај вештачке интелигенције на слободу информисања,…

Опширније →
Одржана радионица „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групе“

Представници органа јавне власти морају имати вештине и бити сензибилисани да благовремено препознају и реагују на дискриминацију, нарочито у раду са угроженим друштвеним групама. Говоримо о сиромашним, маргинализованим и вишеструко дискриминисаним грађанима и грађанкама. Сви они морају бити посебно заштићени и подржани од надлежних органа са којима долазе у контакт и пред којима остварују своја…

Опширније →
Повереница: Снажна подршка развоју родно компетентног приступа у правничком образовању

Право одлучујуће утиче на односе у друштву и основа је заједница у којима живимо. Право суштински одређује и положај жене, а да би то био положај равноправности и пуне заштите,  важно је да стварање, примена и тумачење права буду родно сензитивни, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији “Феминистичко наслеђе у правној…

Опширније →
Повереница на конференцији „Поново снажна и важна“ у Чачку

Свака активност у циљу повећања запошљивости и запошљавања жена, нарочито старијих од 45 година, заслужује снажну подршку. Жене су на тржишту рада у неповољнијем положају од мушкараца и често су изложене вишеструкој дискриминацији, а нарочито ако су међу онима које тржиште рада види као старије, недовољно продуктивне и неспремне за нова знања, што је само…

Опширније →
400-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа – Национални савет за високо образовање

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   11000 Београд Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности обратио вам се, дописом број 110-00-10/2018-02 од 1. новембра 2018. године, и у складу са својим надлежностима, поднео иницијативу измену стандарда за акредитацију високошколских установа, коју…

Опширније →
back to top