Повереница Јанковић упутила препоруку мандатару Вучевићу

Поводом предстојећег формирања нове Владе, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је мандатару за састав Владе Милошу Вучевићу препоруку мера за унапређење равноправности која се односи на уравнотежену заступљености жена и мушкараца у будућој Влади.

У препоруци повереница Јанковић наводи да је наша држава протеклих година учинила значајне кораке на плану повећања учешћа жена у политичком и јавном животу, тако да се, према подацима Интерпарламентарна унија (ИПУ) и UN Women, Србија налази на 39. месту у свету по броју заступљености жена на министарским позицијама са 36%, док је по броју жена у парламенту, на 47. месту са 34,8%. Повереница истиче да је неопходно наставити и унапређивати овакве трендове, јер је уравнотежено учешће мушкараца и жена у одлучивању креирању јавних политика један од приоритета за свеукупан развој друштва, обезбеђивање праведније расподеле утицаја, коришћење потенцијала свих његових чланова и обезбеђење одрживог развоја. Имајући у виду да уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50% у односу на други пол, пожељно је да овакав однос полова буде заступљен и у саставу Владе.

Јанковић истиче да равномерна заступљеност жена на позицијама одлучивања не сме бити само декларативно испуњење квота, већ је у сржи овог питања да се искористи пун спектар талената и перспектива које једно друштво има. Повереница је подсетила и да су у извештају Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР) од 28. фебруара 2024. године  дате преоруке са циљем да се додатно унапреди спровођење избора а у којима се поред осталог  истиче потреба да се успоставе додатни механизми и подстицаји како би се, осим подстицања већег учешће жена у политичком животу, повећала њихова видљивост и унапредила њихова улога у политици. И у Редовном годишњем извештају Повереника о стању у области заштите равноправности за 2023. годину, у једној од  општих препорука за остваривање равноправности, истиче се да је  потребно успоставити додатне механизме и подстицаје за веће учешће, активност и видљивост жена у политичком животу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top