Tag: Obrazovanje i stručno usavršavanje

Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv M. škole u N. P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-113/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv M. škole u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u M. školi u N. P. nije formirano odeljenje za…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv Škole za d. t. i k. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-111/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Škole za d. t. i k. u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u Školi za d. t. i…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv T. škole u N. P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-114/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv T. škole u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u T. školi u N. P. nije formirano odeljenje za…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv T. škole u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-108/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv T. škole u S. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u T. školi u S. nije formirano odeljenje za nastavu na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv PU M. C. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-96/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Predškolske ustanove „M. C.” u P. U pritužbi je navedeno da roditeljima dece bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da se vaspitno-obrazovni rad ostvaruje na bosanskom jeziku…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ S. S. B. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-102/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „S. S.” B. u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ M. B. u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-99/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „M. B.” u S. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da svi…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv E. škole u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-106/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv E. škole u P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u E. školi u P. nije formirano odeljenje za nastavu na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ M. S. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-97/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „M. S.” u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da svi…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ V. P. V. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-98/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „V. P. V.” u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da…

Opširnije →
back to top