Tag: Obrazovanje i stručno usavršavanje

Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv T. škole u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-108/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv T. škole u S. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u T. školi u S. nije formirano odeljenje za nastavu na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv T. škole u T. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-110/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv T. škole u T. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer, u T. školi u T. nije formirano odeljenje za nastavu na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv gimnazije J. L. u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-109/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Gimnazije „J. L.” u S. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u Gimnaziji „J. L.” u S. nije organizovana nastava na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv U. škole u N. P. zbog diskriminacije na nacionalnoj osnovi u oblasti obrazovanja

br. 07-00-112/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv U. škole u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u U. školi u N. P. nije formirano odeljenje za…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ M. S. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-97/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „M. S.” u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da svi…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ V. P. V. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-98/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „V. P. V.” u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv P. gimnazije zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-107/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv P. gimnazije. U pritužbi je navedeno da učenicima P. gimnazije nije data mogućnost da se izjasne o tome da li žele nastavu na bosanskom jeziku, kao i da je nastava organizovana na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv PU M. C. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-96/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Predškolske ustanove „M. C.” u P. U pritužbi je navedeno da roditeljima dece bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da se vaspitno-obrazovni rad ostvaruje na bosanskom jeziku…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ S. S. B. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-102/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „S. S.” B. u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ M. B. u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-99/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „M. B.” u S. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da svi…

Opširnije →
back to top