Day: June 26, 2014

Obaveštenje javnosti – Republički fond za zdravstveno osiguranje diskriminisao raseljeno lice sa Kosova i Metohije

Podnosilac pritužbe je osiguranik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije. On se obratio Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje zbog izdavanja potvrde za stomatološku zaštitu na teret Fonda. Republički fond za zdravstveno osiguranje je odbio ovaj zahtev sa obrazloženjem da je podnosilac pritužbe osiguran kao interno raseljeno lice sa KiM,…

Opširnije →
Održani treninzi o zaštiti od diskriminacije u Bujanovcu i Subotici

  U prethodnoj nedelji održani su seminari o zaštiti od diskriminacije u Bujanovcu (24. juna) i Subotici (27. juna). Na seminarima je učestvovalo ukupno 18 predstavnika i predstavnica organizacija koje rade sa mladima, a razgovaralo se o rodnoj ravnopravnosti, pravima LGBT osoba i pravima pripadnika/ca nacionalnih manjina, kao i o pravnoj regulativi i mehanizmima delovanja…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv PU M. C. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-96/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Predškolske ustanove „M. C.” u P. U pritužbi je navedeno da roditeljima dece bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da se vaspitno-obrazovni rad ostvaruje na bosanskom jeziku…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv P. gimnazije zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-107/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv P. gimnazije. U pritužbi je navedeno da učenicima P. gimnazije nije data mogućnost da se izjasne o tome da li žele nastavu na bosanskom jeziku, kao i da je nastava organizovana na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ V. P. V. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-98/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „V. P. V.” u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ M. S. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-97/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „M. S.” u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da svi…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv E. škole u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-106/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv E. škole u P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u E. školi u P. nije formirano odeljenje za nastavu na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ M. B. u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-99/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „M. B.” u S. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da svi…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv OŠ S. S. B. u P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-102/2014-02 datum: 27. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Osnovne škole „S. S.” B. u P. U pritužbi je navedeno da učenicima bošnjačke nacionalnosti nije data mogućnost da se izjasne da li žele da nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i da…

Opširnije →
Poverenica na skupu i šetnji povodom Međunarodnog dana ponosa

Povodom Međunarodnog dana ponosa LGBT osoba, u parku Manjež održan je skup, a zatim je do zgrade u Beogradskoj ulici gde je 1997. godine ubijen romski dečak Dušan Jovanović organizovana i šetnja, u znak solidarnosti LGBT populacije sa romskom zajednicom. Skup je ove godine održan pod sloganom “Zona slobodna od mržnje”. Akciju je zajednički organizovalo…

Opširnije →
back to top