Day: June 29, 2014

Publikacije nastale u saradnji sa UNICEF-om

  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti objavio je više publikacija u okviru partnerske saradnje sa Kancelarijom UNICEF-a u Srbiji. UNICEF je podržao štampu sledećih izdanja:   “Prava deteta u međunarodnim dokumentima”, Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, 2011 Ova publikacija, koju su zajednički objavili Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku UNICEF-a,…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv T. škole u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-108/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv T. škole u S. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u T. školi u S. nije formirano odeljenje za nastavu na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv T. škole u N. P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-114/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv T. škole u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u T. školi u N. P. nije formirano odeljenje za…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv Škole za d. t. i k. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-111/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Škole za d. t. i k. u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u Školi za d. t. i…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv M. škole u N. P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-113/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv M. škole u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u M. školi u N. P. nije formirano odeljenje za…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv gimnazije J. L. u S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-109/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv Gimnazije „J. L.” u S. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u Gimnaziji „J. L.” u S. nije organizovana nastava na…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv U. škole u N. P. zbog diskriminacije na nacionalnoj osnovi u oblasti obrazovanja

br. 07-00-112/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv U. škole u N. P. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer u U. školi u N. P. nije formirano odeljenje za…

Opširnije →
Pritužba Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiv T. škole u T. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

br. 07-00-110/2014-02 datum: 30. 6. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Bošnjačko nacionalno vijeće protiv T. škole u T. U pritužbi je navedeno da su učenici i učenice bošnjačke nacionalnosti diskriminisani na osnovu nacionalne pripadnosti jer, u T. školi u T. nije formirano odeljenje za nastavu na…

Opširnije →
back to top