Rodna ravnopravnost u visokoškolskom obrazovanju

Žene u Srbiji i dalje su u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce i to se vidi na tržištu rada, u učešću u odlučivanju, podeli poslova, zaradama, u ekonomskoj sferi i obrazovanju. Zato je važno da pitanje rodne ravnopravnosti na univerzitetima dobije pažnju kakvu zaslužuje, jer univerziteti osim mesta sticanja znanja, moraju biti i mesto koje će rasvestljavati svesne i  nesvesne rodne pristrasnosti i predrasude, rekla je poverenica Brankica Janković na predstavljanju Istraživanja o stavovima o rodnoj ravnopravnosti u visokoškolskim ustanovama koje je Univerzitet Singidunum sproveo u saradnji sa kolegama iz Francuske ,CY Cergy Paris University.

Poverenica je podsetila da je Poverenik 2018. godine Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje uputio inicijativu i predložio uvođenje rodne perspektive u postupak akreditacije visokoškolskih ustanova. Iako je inicijativa naišla na podršku, ova praksa i dalje nije obavezna,  zbog čega je važan svaki somoinicijativni napor univerziteta bilo kroz sprovođenje istraživanja, bilo kroz usvajanje dokumenata o rodnoj ravnopravnosti, kao što to čine  Univerzitet Singidunum ili Univerzitet u Beogradu, navela je Janković.

Za celo društvo je od velike važnosti da rodna ravnopravnost u punom smislu te reči zaživi upravo na Univerzitetu i da se Univerzitet suštinski posveti zabrani diskriminacuije i bilo kakvog oblika rodne neravnopravnosti, jer na visokoškolskim ustanovama stasavaju nove generacije – one od kojih zavisi da li ćemo u budućnosti imati društvo oslobođeno tradicionalnih, patrijarhalnih i po ženu ograničavajućih rodnih predrasuda i stereotipa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top