Сарадњом до боље заштите и пунијег остваривања права деце

О даљим активностима у области унапређења и заштите права детета повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић разговарала је данас са директорком Центра за права детета Јасмином Миковић.

На састанку је било речи и о главним налазима и препорукама из Посебног извештаја о дискриминацији деце, који је Повереник за заштиту равноправности урадио и Скупштини представио претходне године, а договорене су и будуће заједничке активности Повереника и Центра у вези са унапређењем положаја деце.

Питању права, положаја и добробити деце треба посветити посебну пажњу, нарочито имајући у виду последице које је здравствена криза изазвала у области образовања, система подршке деци са сметњама у развоју, социјалне заштите, али и у области породичног, друштвеног и културног живота уопште, закључено је на састанку.

Print Friendly, PDF & Email
back to top