U Češkom selu održana radionica za nacionalne savete

U okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost”, 24. aprila, u Češkom selu održana je radionica pod nazivom „Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije”. Predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Emila Spasojević i predstavnica Kuće ljudskih prava i demokratije, Katarina Golubović, govorile su o mehanizmima zaštite od diskriminacije, o ulozi i mandatu Poverenika, kao i o načinima na koji nacionalni saveti i Poverenik mogu i treba da ostvare saradnju i unaprede položaj nacionalnih manjina u društvu.

U vrlo živoj diskusiji, izneti su primeri diskriminacije lica na osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla i problemi koje bi trebalo rešiti podnošenjem pritužbi Povereniku. Ostvaren je inicijalni kontakt sa predstavnicima rumunskog, češkog i slovačkog nacionalnog saveta i dogovoreni su oblici buduće saradnje koja će dovesti do unapređenja ravnopravnosti u društvu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top